زیبایی را می رقصند

“زیبایی را می رقصند”

پیشکش به دختران آزاده، آزاد اندیش، آزادیخواه و هنرمند ایران زمین

ای مزوّران دروغ کیش بد هیبت
مترسکتان، دیگر شکسته است
و حنایتان را رنگی نیست
کاسه کوزه هایتان را برگیرید و بروید
ای حرامیان راهزن آزادی
خمره های شراب عشق، اینجا لبریزند
و ترانه های آزادی می سرایند
اینجا دخترکان شجاع خردمند
نه از حد و شلاّق
و نه از سنگ و اعدام
باکشان نیست
اگر جسارت ماندنتان باشد
هزاران دختر آزاده
بر نعش مضحک باورتان
زیبایی را می رقصند
آنها فریاد مادرانه ی برابری
ترنّم بهار آزادی
و نقش گُل گون حقایقند
و شما سیاه دلان بی خرد
بزدلانه، دشنه دردست
دم از حق می زنید
بس کنید دروغ و شقاوت و تعفّن را
بیایید در مرام انسانیت
فرود آریم سر به آستان حق
اقرار کنیم، به برابری
بستاییم زیبایی را
و تعظیم کنیم، به آزادی

“سید مرتضی موسوی (مهراز)”

سبد خرید
پیمایش به بالا