تو

“تو”

 

با تو گم مي شوم

در بي کرانه ها

با تو پيدا مي شوم

در پستوي تنهائيم

با تو مي برم از مکان

با تو مي رهم از زمان

با تو جاودانم بي کران

با تو اي ناب ترين عشق

با تو اي شادي محض

با تو اي طنين رقص

با تو اي رنگين کمان حس

تويي جنون

تويي قرار

تويي زندگي

تويي اميد

تويي آرزو

تويي نفس

تويي پرواز

تويي عشق

تويي خدا

 

“سید مرتضی موسوي (مهراز)”

سبد خرید
پیمایش به بالا