تعظیم کنیم به آزادی

“تعظیم کنیم، به آزادی”

دانلود فایل شنیداری

ای مزوّران دروغ کیش بد هیبت

مترسکتان، دیگر شکسته است

و حنایتان را رنگی نیست

کاسه کوزه هایتان را برگیرید و بروید

ای حرامیان راهزن آزادی

خمره های شراب عشق، اینجا لبریزند

و ترانه های آزادی می سرایند

اینجا دخترکان شجاع خردمند

نه از حد و شلاّق

و نه از سنگ و اعدام

باکشان نیست

اگر جسارت ماندنتان باشد

هزاران علیاء، بر نعش مضحک باورتان

زیبایی را می رقصند

آنها فریاد مادرانه ی برابری

ترنّم بهار آزادی

و نقش گُل گون حقایقند

و شما سیاه دلان بی خرد

بزدلانه، دشنه دردست

دم از حق می زنید

بس کنید دروغ و شقاوت و تعفّن را

بیایید در مرام انسانیت

فرود آریم سر بر آستان حق

اقرار کنیم، به برابری

بستاییم زیبایی را

و تعظیم کنیم، به آزادی

 

“سید مرتضی موسوی (مهراز)” 

تقدیم به بانوی شجاع آزاد اندیش، علیاء ماجده المهدی

سبد خرید
پیمایش به بالا