یک نگاه ای پاک ای زیبا نگار

“یک نگاه ای پاک ای زیبا نگار” دریافت فایل شنیداری سروده ای نگار آتشین جان جهان سبزرخ والامقام ای جان جان در نگاه آتشینت مانده ام سرخوشم با خاطراتت مانده ام ساقی این تشنه ی هر روز وصل از کدامین راه آیم سوی وصل؟ قصه ها ماتم شدند و راه نیست گوئیا در عشق من …

یک نگاه ای پاک ای زیبا نگار ادامه »