یار پری رو

“یار پری رو” دریافت فایل شنیداری آتش زده ای بر دل من عشق پری رو پروانه شدم گرد رخت مهر پری رو   دُردانه ی دل گشته ای ای ماه دل آرا جانم شده در بند تو جانان پری رو   یک سو دل بی تاب و دگر سو سر تنها تو همسفر و همسر …

یار پری رو ادامه »