پیشکش گام های استوار سبزت، بانوی رها

“پيشكش گامهای استوار سبزت، بانوی رها”   ای لغزش دستانت نهايت پاكی و نرمی نگاهت طراوت اميد ای عريانی نهانت عشق و تجلی بانوی پاكی الهه ی زيبايی ای نقش آرزو و خیال ايزد بانوی مادری درود بر تو ای خوشه ی طلايی دوستی صلابت وجودت را همه ستايشم ای بر دوشت بار گران قصه …

پیشکش گام های استوار سبزت، بانوی رها ادامه »