پری رخ

“پری رخ” دریافت فایل شنیداری سفر در عشق با تو عالمی دارد پری رخ گذر از موج با تو عالمی دارد پری رخ   چنانم با تو در این راه، افسون که در آتش شدن هم عالمی دارد پری رخ   رها گشتن به دریا در وجودت گذر از هفت دریا عالمی دارد پری رخ …

پری رخ ادامه »