وصل بی حجاب

“وصل بی حجاب”   در سایه های پر وحشت این قلعه ی سترگ خورشید را نشانه رفته ایم که پر غرور در پاکی ترانه های پر عشق رهروان راهی ز روزن سروش ایزدی هویدا شود گویا در اعماق نورباران تاریک سیاهچاله ها سکوت پر از هیبت و فریاد بی صداست آن جا که خانه ی …

وصل بی حجاب ادامه »