هستی و معنای منی

“هستی و معنای منی”   یار دل افروز منی تو مه شب سوز منی   ای تو صفای ناب ناب قصه ی جاوید منی   شعله ی سوزنده ی من صافی زنگار منی   روی خداوند دلی جام صفاساز منی   نقش فریبای نگار قبله و مهراب منی   نازخدا مهر تمام بانوی بی تای …

هستی و معنای منی ادامه »