نوش چیست؟

“نوش چیست؟” دانلود فایل شنیداری یک دمی با ما سفر کن آشنا ماهی دریا شویم و در شنا با سر سودایی هم سر کنیم دل به هم بازیم و راهی سر کنیم قطره قطره مزه ای از حق چشیم دُردی لعلش ز جانها سر کشیم آخر این ساقی ما چون آفتاب هر دمی گوید بیا، …

نوش چیست؟ ادامه »