من زال و تو سیمرغ

“من زال و تو سیمرغ” دریافت فایل شنیداری سروده هرگز نتوانم آری نتوانم گذر از عشق تو هرگز نتوانم   تو آتش جانی سودای نهانی در دام تو مستم سفر را نتوانم   رودابه سرودی سودابه ی عشقی خاکستر عشقت شده ام راه ندانم   پردیس منی جان منی رام وجودی در بهشت یادت به …

من زال و تو سیمرغ ادامه »