مستم ز چشمانت

“مستم ز چشمانت” دریافت فایل شنیداری نمی دانی چه سرمستم ز شوق روی تو مستم   نمی دانی چه آزادم به عشق تو ز هر بندی من آزادم   به لطف خاطرات تو مرور لحظه های تو   ز هر زنجیر تقدیرم رهایم من ز دام ذهن پوشالی رهایم من   هزاران سال می جستم …

مستم ز چشمانت ادامه »