قبله ی پرواز تو هستی

“قبله ی پرواز تو هستی” گر جام من و شراب مستیم تو هستی گر شمع من و نور دو دیده تو هستی گر آتش دل، معنی این جسم تو هستی گر نور درونم رخ دادار تو هستی گر بهشت موعود و پر از شور تو هستی گر دلبر پُرناز، نگار مه طنّاز تو هستی گر …

قبله ی پرواز تو هستی ادامه »