عهد به یاد آر دل آرا

“عهد به یاد آر دل آرا“ در حسرت پرواز شکستم دل آرا با یاد نگاهت بگسستم دل آرا هر شب به تمنای تو در خون بنشستم فریاد نهانم به رهت یار دل آرا جان داده ام از شوق به کویت به هر دم اما چه بگویم نشنیدی و ندیدی دل آرا سوزم ز غم دوری …

عهد به یاد آر دل آرا ادامه »