شیعه

شیعه دانلود فایل شنیداری سروده ای تقدیم به شیعیان. این سروده را در زمانی نگاشتم که به تک تک واژه هایش “ایمان” داشتم. اکنون گرچه بر تمامی آن و ژرف تر بر بسیاری از آنها نظری دیگر دارم اما به واسطه ی عشقی که به روند تکامل دارم و به رسم نظر بر گذشته ی …

شیعه ادامه »