شمس در خانه ی ما بود

“شمس در خانه ی ما بود”   شمس در خانه ی ما بود و نمی دانستيم يار در محفل ما بود و نمی فهميديم عشقش به تجلی ز همه دلها بود ما در پی دلدار، قلندر بوديم دلدار، سرود عاشقی سر می داد ما سرخوش و مست، ديده ها می بستيم او ساز و نوا …

شمس در خانه ی ما بود ادامه »