سر دهم در راه تو جان جهان

“سر دهم در راه تو جان جهان” دریافت فایل شنیداری با تو در آتش شدم ای مهربان عشق را معنای این آتش بدان   از همه بگسستم و با تو شدم در جنونم شرح این معنا بدان   همچو ابراهیم در لوح ازل سر بریدم از خودم، دلبر بدان   همچو بابک در میان خون …

سر دهم در راه تو جان جهان ادامه »