سخن روی تو بود

“سخن روی تو بود” دریافت فایل شنیداری در محفل ما صحبت گیسوی تو بود سخن از روی تو و نقش فریبای تو بود   قصه ی مهر تو و قصه ی افسون تو بود عشق بی مرگ تو و ناز جهانسوز تو بود   همه در دل سخن غنچه ی لبهای تو بود رمز و …

سخن روی تو بود ادامه »