سبو بشکسته لیلی

“سبو بشکسته لیلی” دریافت فایل شنیداری خروش آمد ز دل ای یار جانی منم در آتشت ای یار جانی   چه بی طاقت در این مهرابه ی عشق کنون در خلوتم با تو مهِ عشق   چه بی دل با صفای عاشقانه منم دلداده ات بی آشیانه   ز این کو تا به کویت راه …

سبو بشکسته لیلی ادامه »