سبزپوشان

“سبزپوشان”   عشقبازان در ميان آتشند بين چو ققنوسان ز آتش می جهند پركشان تا عرش اعلی می پرند عشق را تمثيل ديگر می شوند جام، از خون دل هم می زنند يكدله ظلمت ز هم در می درند اين جوانان، مِهر زنده بابكند نور حق در عمق ظلمت رستمند پيروان آن حسين سرورند جان …

سبزپوشان ادامه »