ز تو پاک خرابم

“ز تو پاک خرابم” دریافت فایل شنیداری از منظر چشمان تو آن مانده به یادم کز شوق تو هرگز نتوانم که بخوابم   یک دیده ی لبریز جنون غرق غرورت از روز ازل دیده همین است به یادم   اشکم شده لبریز از این دیده ی غمگین کامی بده از لوح دل آرات نگارم   …

ز تو پاک خرابم ادامه »