زیباچهر رؤیاها

“زییاچهر رویاها” دریافت فایل شنیداری سروده آن روز که گل از امتداد نگاهت چیدم و شراب مستی عشق از لبخندت نوشیدم سکوت کردم در صدای نفست و جانم بر پیچ و تاب گیسوانت لغزید نگاهم بر ناز زیبای ابروانت سرید و از مژگانت قصه ی راز شنیدم با صدای بی آلایشت پرواز کردم و بر …

زیباچهر رؤیاها ادامه »