ریگ ودا، گردونه ی ۱، بخش ۱، سرود ۱

ریگ ودا (دانش اشراق) کتاب دانش رازورزان کهن آریایی گردونه ی (ماندالا) یکم بخش (آنوواکا) یکم سرود (سوکتا) یکم سراینده: اَنگیراس مترجم: سیدمرتضی موسوی (مهراز) (۱) ایزد آتش (آگنی) را می ستایم، راهبر اعظم ایثار، خداوندگار، خدمتگزاری که هدایا را (به خدایان) پیشکش می کند و دارای دارایی فراوان است. (۲) باشد که ایزد آتش …

ریگ ودا، گردونه ی ۱، بخش ۱، سرود ۱ ادامه »