رویای پروانه

“رویای پروانه” دریافت فایل شنیداری در خواب دیدم دلبرم پروانه بود مست در باغی دل آرا پر گل و ساز و نوا   غرق شادی پرکشان در رقص باد می پرید آزاد و مست بی آشیان   از گلی بر سنبلی بر غنچه ای من به دنبالش به هرسو پرکشان   آشنا با رقص او …

رویای پروانه ادامه »