دلخسته و مجنون به تو لیلی

“دلخسته و مجنون به تو لیلی” دریافت فایل شنیداری سروده مستانه ترین نشان پاکی و خداوند ترانه ای سرود دلربای بی مکان، روح ترانه   تو آتش سوزنده ی دلها و شفایی بر هر سر پر قصه رهایی و صفایی   تو ناز فریبای جهانی ز جهاندار سلامی بر هر دل بیدار تو بزمی ز …

دلخسته و مجنون به تو لیلی ادامه »