دلبر سرمست

“دلبر سرمست” دریافت فایل شنیداری از جام نگاهت شده ام مست وز دردی لبهای تو سرمست   ای از غزل روی تو من مست در هر نفس از یاد توام مست   ساقی دل انگیز جهان یار دل آرا از شوق وصالت دل من مست   پیمانه زنم صبح ز تصویر رخ تو تو کعبه …

دلبر سرمست ادامه »