دلبر افسانه ی من

“دلبر افسانه ی من” دریافت فایل شنیداری لیلی من مست توام خراب سرمست توام شاه دلم مات رخت اسیر و در بند توام این چه رخست و این چه دل؟ بنده ی پاکی توام بانوی زیبایی من بسته به چشمان توام دلبر افسانه ی من کولی شبگرد توام آتش جانم شده ای همیشه با یاد …

دلبر افسانه ی من ادامه »