در عشق تو تنهای تنها

“در عشق تو تنهای تنها” دریافت فایل شنیداری نگاهت نقطه ی امید من بود میان آرزوهایی شکسته   تو بودی قصه ی تکرار رؤیا میان نقش دنیایی شکسته   به هر جا سر زدم روی تو دیدم میان آینه هایی شکسته   نگشتم خسته از این جستجوها میان خنده های نقش بسته   به هر …

در عشق تو تنهای تنها ادامه »