دریا هم چون تو تنهاست

دریا هم چون تو تنهاست

“دريا هم چون تو تنهاست” و عشق، يعنی كه در حسرت مهر و عاطفه سفره ای از زلال احساس، به خداوند عشق، هديه كنی و جامهای پر زعطش را سيراب گردانی آنچه عشق در وجود تو جاريست از دريچه های باز دلهای رهروان به عمق جانشان روانه كنی و هميشه به ياد داشته باشی كه …

دریا هم چون تو تنهاست ادامه »

دریا هم چون تو تنهاست

“دريا هم چون تو تنهاست”   و عشق، يعنی كه در حسرت مهر و عاطفه سفره ای از زلال احساس، به خداوند عشق، هديه كنی و جامهای پر زعطش را سيراب گردانی آنچه عشق در وجود تو جاريست از دريچه های باز دلهای رهروان به عمق جانشان روانه كنی و هميشه به ياد داشته باشی …

دریا هم چون تو تنهاست ادامه »

سبد خرید
پیمایش به بالا