خیلی زود دیر می شود

“خیلی زود دیر می شود“ گمان می کنیم زمان باقیست اما زود دیر می شود لحظه ها را می بازیم در هیاهوی غریب ذهن در ازدحام کوچه ی افکار در سیاست و بازی های رسم و راه زمانه و ارزش ها را بی ارزش می بینیم دوستی هایمان را می گسلیم دوستان دیرینه را از …

خیلی زود دیر می شود ادامه »