خدا چیست مگر جز دل مستی؟

“خدا چیست مگر جز دل مستی؟” دریافت فایل شنیداری سروده در جام دو چشمان تو من عشق چشیدم ای عشق ز این جام به افلاک رسیدم مستم ز تو در عشق تو من پاک رهیدم ای جان به تو بر خانه ی پردیس پریدم فریاد زدم جار زدم عشق همین است این یار دل آرا …

خدا چیست مگر جز دل مستی؟ ادامه »