تویی معبد رویام تویی آتش جاوید

“تویی معبد رویام تویی آتش جاوید“ دریافت فایل شنیداری من را غم هجران تو دردیست کز یاد نگاهت نه رهاییست   در باده ی عشق تو چه مستیست کز شوق وصالت نه جداییست   هر لحظه به یاد تو به راه است من گشته ام افسون وجودت نه قرارست   ای یار مرا ناز به …

تویی معبد رویام تویی آتش جاوید ادامه »