بیا تا سنگ صبور هم باشیم

“بیا تا سنگ صبور هم باشیم”   مگه این دنیا تا چند وقت باقیه؟ بگو پس کی وقت دلدادگیه؟ اگه این دنیای دل نیس پس چیه؟ راست بگو مگه خدای ما کیه؟ آخه تا کی ما باید جدا باشیم؟ تو بگو دوست نداری یکی باشیم؟ بیا تا غصه ها رو دور بریزیم مثل غنچه بشکفیم …

بیا تا سنگ صبور هم باشیم ادامه »