بانوی صفا مهر همین جاست

“بانوی صفا مهر همین جاست” دریافت فایل شنیداری در دام جنونت شده ام مست زیبا صنم ای جان دل مست   فریاد کنم یار همین است زیبای جهان است همین است   آن کو زده بر دل شرر عشق ساقی شده در میکده ی عشق   هر دم بزنم جام ز پردیس نگاهش سوزم ز …

بانوی صفا مهر همین جاست ادامه »