بانوی زیبایی و مهر

“بانوی زیبایی و مهر” دانلود فایل شنیداری دلبر رازم شده ای صوفی چرخم شده ای فراتر از عشق و جنون خدای رامم شده ای جان جهان، مهر دمان آتش جانم شده ای سبو شده روی مهت شراب و جامم شده ای بانوی زیبایی و مهر نبض وجودم شده ای ندارم از خودم خبر دردم و …

بانوی زیبایی و مهر ادامه »