ای پاک ای زیبا نگار

“ای پاک ای زیبا، نگار”   ای نگار آتشین جان جهان سبزرخ والامقام ای جان جان   در نگاه آتشینت مانده ام سرخوشم با خاطراتت دلبرم   ساقی این تشنه ی هر روز وصل از کدامین راه آیم سوی وصل؟   قصه ها ماتم شدند و راه نیست گوئیا در عشق من دیدار نیست   …

ای پاک ای زیبا نگار ادامه »