ای ساقی محبت

“ای ساقی محبت”   من را به جز نگاهت فکر دگر نباشد جز نقش روی ماهت مشقی دگر نباشد جز سرخی لبانت جامی دگر نباشد جز تاب گیسوانت راهی دگر نباشد جز زنگ خنده هایت سازی دگر نباشد جز ناز و غمزه هایت رقصی دگر نباشد کُشتی مرا به عشقت ای ساقی محبت من را …

ای ساقی محبت ادامه »