این چه آتش بود؟

“این چه آتش بود؟” دریافت فایل شنیداری این چه رمزی بود با ما ای رفیق؟ این چه آتش بود در ما ای شفیق؟   این چه رازی بود در اوج محال از سویدای درون، عرش جمال؟   خانه ی افکار ما را سوختی آتش جان در دلم افروختی   یک به یک بر لایه ها …

این چه آتش بود؟ ادامه »