از هر نفست روح گرفتیم

“از هر نفست روح گرفتیم” دریافت فایل شنیداری سروده بر سلسله ی موی تو ما خون بفشاندیم عشقیست در این خون که از دل بفشاندیم در پیچش هر موی تو صدها دل بی تاب زیبای جهان بر سر هر موت ز دل جان بفشاندیم دیوانه ترینیم بر آن رخ رخ مهتاب ای جلوه ی حق …

از هر نفست روح گرفتیم ادامه »