آشنای بی زمان گل شقایقی

“آشنای بی زمان، گل شقایقی” دریافت فایل شنیداری نفس نفس تو با منی کلام آتشین دل تو با منی منم چو فریاد بی کران سکوت بی امان و همرهی همه ترانه ام به شوق تو سخاوتی تمام و بخششی به جان عشق ای مرا چو جان که عشق بی حدی و سروری چو آتشم برای …

آشنای بی زمان گل شقایقی ادامه »