سخن روی تو بود

“سخن روی تو بود”

دریافت فایل شنیداری

در محفل ما صحبت گیسوی تو بود

سخن از روی تو و نقش فریبای تو بود

 

قصه ی مهر تو و قصه ی افسون تو بود

عشق بی مرگ تو و ناز جهانسوز تو بود

 

همه در دل سخن غنچه ی لبهای تو بود

رمز و راز مژه و پیچش ابروی تو بود

 

زان سخن ها که تو گفتی و همه ناز تو بود

سرّ لبخند تو و لطف نفس های تو بود

 

غم چشمان تو و شادی بی رنگ تو بود

ساغر دست پر از مهر و دلارای تو بود

 

سخن از فرصت کم لحظه ی دیدار تو بود

آتش لحظه ی آخر درد هجران تو بود

 

ذکر نامت، مشق رویت، ناز طناز تو بود

سوز آواز صدایت به دل و جان ز تو بود

 

این که این کم سخن آمد به سخن بهر تو بود

آتشی بر دلم آمد که همه سوختنم بهر تو بود

 

درد مهراز فزون شد که صفایش ز تو بود

از سکوتت دل او سوخت که زنده به تو بود

 

“سید مرتضی موسوی (مهراز)”

سبد خرید
پیمایش به بالا