,

کارگاه آنلاین عملی تخصصی خصوصی ستاره شناسی هندوایرانی (آریایی)

ریال۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تاریخ شروع دوره: 31 شهریور 1402

زمان دوره ی جلسات عملی از جلسه ی پنجم: برای هر دانشجو جداگانه و توافقی با هماهنگی با مدرس دوره

طول دوره: 11 هفته

مدرس: سید مرتضی موسوی – دکترای تخصصی معماری، استاد دانشگاه – نویسنده و مدرس کتاب ها و مقالات متعدد در زمینه ی ستاره شناسی و علوم ودایی و تحلیلگر ستاره شناسی

با دو شیوه ی پرداخت اقساطی یا یکجا (با تخفیف ویژه) به صورت زیر:

درشیوه ی پرداخت اقساطی، در سه قسط پرداخت انجام می شود که 10.000.000 ریال در هنگام نام نویسی، 10.000.000 ریال پیش از جلسه ی پنجم و 7.500.000 ریال پیش از جلسه ی نهم پرداخت می گردد.

در شیوه ی پرداخت یکجا 25.000.000 ریال در هنگام نام نویسی پرداخت می شود.

منابع دوره: کتاب “جیوتیش شاسترا، کیهان شناسی و ستاره شناسی ودایی” و “کیهان شناسی و ستاره شناسی ایرانی” نوشته ی مدرس دوره سید مرتضی موسوی قابل خریداری از همین وبسایت.

اطلاعات کامل سرفصل های هر جلسه را در بخش توضیحات در همین صفحه ببینید.

در توضیح اصطلاح آریایی به کوتاه سخن، هندوایرانی یا آریایی (Aryan) به بخشی از اقوام هندواروپایی گفته می شود که در دوره ی باستان در ایران، آسیای میانه، قفقاز شمال و غرب هند ساکن بودند و دارای فرهنگ و زبان و جهان بینی یکسان یا مشابه بودند.

بنابراین به طور مشخص و دقیق، صاحبنظران فقط این بخش از اقوام هندواروپایی را که در ایران بزرگ و هند ساکن بودند هندوایرانی یا آریایی می نامند.

آریایی یک اصطلاح فرهنگی و زبانیست و اصطلاحی نیست که اشاره به خون داشته باشد. از نظر خونی تمامی مردم روسیه، اروپا، آسیای میانه، قفقاز، ایران، هند و خاورمیانه شامل تمامی کشورهای این منطقه از ترکیه تا عربستان، از یک تیره ی باستانی هستند.

در وداها و گات ها، متون باستانی هند و ایران، انام آریا به شکل های سانسکریت: آ-ریا āˊrya، ایرانی باستانی: اَریا arya، پارسی باستان: اَرییا ariya، اوستایی: اَیرییا airiia آمده است.

در شاهنامه به شرق ایران به عنوان مرکز این فرهنگ و شروع گسترش آن اشاره شده است.

نام دیگر این فرهنگ، ارتایی یا سیمرغی است.

ستاره شناسی ودایی و ستاره شناسی ایرانی یکی از اجزای بسیار مهم فرهنگ آریایی (هندوایرانی) است که من سعی کرده ام در دو کتاب خود به آنها به زبانی امروزین بپردازم.

حال پس از برگزاری چند دوره ی نظری ستاره شناسی ایرانی و جیوتیش شاسترا، تصمیم به برگزاری دوره ی عملی تخصصی این دو رویکرد مشابه و مکمل به صورت ترکیبی گرفته ام.

امیدوارم این گام به تکمیل و آغازی برای ادغام و ترکیب مجدد این بخش از فرهنگ هند و ایران و در ادامه، بخش های دیگر فرهنگی هند و ایران و شکل گیری دوباره ی فرهنگ آریایی (هندوایرانی) که بار و غنای بی همتایی دارد و می تواند راهگشای بن بست های فکری و عملی امروز بشر باشد بیانجامد.

برنامه ی جلسات دوره:

 • جلسه ی اول: مباحث تئوری (پایه های ستاره شناسی، نمودار یا چارت زایش، خانه های چارت و مفاهیم آنها، فرمانروایان یا کواکب و تاثیرات آنها در شکل گیری شخصیت و سرنوشت فرد) (2 ساعت)
 • جلسه ی دوم: مباحث تئوری (صورت های فلکی خورشیدی یا باواها و صورت های فلکی قمری یا ناکشاتراها و تاثیرات قرارگیری آنها در چارت زایش و شخصیت و سرنوشت فرد) (2 ساعت)
 • جلسه ی سوم: مباحث تئوری (تاثیرات نگاه های فرمانروایان، مزاج ها و سرشت ها و تاثیرات آن بر ارتباط و ازدواج یا کوتا گونا، دوره های زندگی سمساره و داشاها، زیستکار یا کارما)  (2 ساعت)
 • جلسه ی چهارم: ارائه ی یک چارت نمونه و تحلیل و آنالیز دقیق خانه ها، فرمانروایان خانه ها (باواها)، صورت های خورشیدی (راشی ها)، صورت های قمری (ناکشاتراها و پداها)، نگاه ها و ربط های فرمانروایان و دوشاها، خصوصیات مزاجی و طبیعی (گوناها)، آنالیز جدول ارتباط و ازدواج، آنالیز دوره های زندگی در گذشته و زندگی فعلی، آنالیز زیستکار (کارما)، ارائه ی راهبردها و راهکارهای زیست بهتر (2 ساعت)
 • جلسه ی پنجم: ارائه ی چارت و آنالیز خانه های چارت (باواها)، جایگیری و اثرات فرمانروایان (9 گراها) در خانه ها توسط دانشجو و تصحیح و تکمیل آنالیز توسط مدرس (حداکثر 1 ساعت)
 • جلسه ی ششم: ارائه ی آنالیز صورت خورشیدی (راشی ها) و جایگیری و تاثیرات آنها و طالع (لگنا) در خانه های چارت توسط دانشجو و تصحیح و تکمیل آنالیز توسط مدرس (حداکثر 1 ساعت)
 • جلسه ی هفتم: ارائه ی آنالیز صورت های (خانه های) قمری (ناکشاتراها) و جایگیری و تاثیرات آنها در چارت توسط دانشجو و تصحیح و تکمیل آنالیز توسط مدرس (حداکثر 1 ساعت)
 • جلسه ی هشتم: ارائه ی آنالیز نگاه ها و ربط های فرمانروایان و دوشاها و یوگاها و راهبردها و راهکارهای درمانی دوشاها توسط دانشجو وتصحیح و تکمیل آنالیز توسط مدرس (حداکثر 1 ساعت)
 • جلسه ی نهم: ارائه ی آنالیز دوره های زندگی گذشته (سمساره) و فعلی (داشاها) و زیستکار (کارما) توسط دانشجو و اصلاح و رفع اشکال توسط مدرس (حداکثر 1 ساعت)
 • جلسه ی دهم: ارائه ی خصوصیات مزاجی و طبیعی (گوناها) و جدول ارتباط و ازدواج (کوتا گونا) و آنالیز درصد همسازی زوج در موارد گوناگون با نرم افزار ازدواج و ارتباط ارائه شده در دوره و اصلاح و رفع اشکال توسط مدرس (حداکثر 1 ساعت)
 • جلسه ی یازدهم: ارائه ی راهبردها و راهکارهای رفع مشکلات مبتنی بر داده ها و آنالیزهای چارت توسط دانشجو و اصلاح و تکمیل توسط مدرس (حداکثر 1 ساعت)

پس از نام نویسی، ایمیلی حاوی تایید پرداخت این دوره برای شما ارسال می گردد که یا در اینباکس (صندوق) یا در جانک ایمیلز یا اسپمز (هرزنامه ها) باید آن را ببینید.

لطفا یک پیام به پیام رسان تلگرام یا سروش به شماره ی 00989128062434 بفرستید و نام نویسی خود را اعلام کنید که در کانالی که برای این دوره ایجاد می شود عضو شوید و پیام های اطلاع رسانی را دریافت نمایید.

شیوه ی پرداخت

"پرداخت یکباره ی کل دوره", "پرداخت قسط اول از سه قسط"

سبد خرید
پیمایش به بالا