,

دوره ی آنلاین “تخصصی عملی فنگ شوئی”

ریال۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال۲۵,۰۰۰,۰۰۰

کارگاه آنلاین تخصصی عملی فنگ شوئی

ویژه ی مهندسان معمار، طراح داخلی، عمران و افراد آشنا با طراحی معماری

مدرس: سید مرتضی موسوی

دکترای تخصصی معماری

دانش آموخته ی دانشگاه ملی اسلامی دهلی نو، هندوستان

عضو هیات علمی دانشگاه علامه جعفری

مدت کارگاه: 11 هفته

زمان برگزاری: هر پنجشنبه از ساعت 17 صبح به وقت ایران تا پایان کرکسیون (رفع اشکال دانشجویان)

برای دانشجویانی که در کشورهایی غیر از ایران هستند یا به هر دلیلی امکان حضور در زمان کارگاه را ندارند می توان فیلم دو جلسه ی آغازین را ضبط شده ارائه کرد و از جلسه ی سوم، کرکسیون هفتگی جداگانه در ساعات میسر برای مدرس تشکیل داد.

سامانه ی برگزاری: Google Meet یا Jitsi

شروع کارگاه: پنجشنبه 15 تیر 1402

هزینه ی کل دوره 30.000.000 ریال است که در حالت پرداخت یک باره با تخفیف ویژه، 25.000.000 ریال و در حالت پرداخت در سه قسط، هر قسط 10.000.000 ریال مجموعا 30.000.000 ریال خواهد بود. در حالت اقساطی، پرداخت اول زمان نام نویسی، پرداخت دوم پیش از هفته ی پنجم، و پرداخت سوم پیش از هفته ی نهم باید انجام شود.

 • لطفا برای اطلاعات کامل برنامه ی دوره به بخش توضیحات، کمی پایین تر در همین صفحه مراجعه نمایید.

برنامه ی دوره

 

 • هفته ی اول (مبانی نظری)

– مبانی اندیشه ای فنگ شوئی

– اصول طراحی فنگ شوئی

– فرامین طراحی فنگ شوئی

 

 • هفته ی دوم (پیشینه ی عملی، تعریف پروژه ی طراحی کارگاه)

– آنالیز چند نمونه از پروژه های طراحی و اجرا شده بر پایه ی فنگ شوئی با کارکردهای گوناگون

– معرفی سایت (زمین) پروژه ی تمرینی دانشجویان کارگاه

– تعریف پروژه

– تعیین و تبیین برنامه ی ارائه و کرکسیون هفته ی بعد دانشجویان

 

از هفته ی سوم طبق روند زیر تمامی مراحل طراحی، منطبق بر برنامه ی اعلام شده ی مدرس، توسط دانشجویان ارائه می شود و کرکسیون و اصلاح طرح توسط مدرس انجام می شود:

 

 • هفته ی سوم (شناخت محیط طرح)

– ارائه ی آنالیز سایت طبق اصول فنگ شوئی

– آنالیز اقلیمی معمارانه ی محیط طرح

– ارائه ی راهبردها و راهکارهای اقلیمی

– ارائه ی جدول SWOT (نقاط قوت، نقاط ضعف، امکانات، محدودیت ها) و راهبردهای SWOT مرتبط با اصول فنگ شوئی

– آنالیز و کرکسیون (اصلاح) آنالیزها، جداول، راهبردها و راهکارهای  شده ی دانشجو توسط مدرس

– تعیین و تبیین برنامه ی ارائه و کرکسیون هفته ی بعد

 

 • هفته ی چهارم (استانداردها و برنامه ی کالبدی)

– ارائه ی استانداردهای معماری ریزفضاهای پروژه طبق استانداردهای عمومی معماری و استانداردهای فنگ شوئی

– برنامه ی کالبدی پیشنهادی پروژه

– آنالیز و کرکسیون استانداردها و برنامه ی کالبدی ارائه شده ی دانشجو توسط مدرس

– تعیین و تبیین برنامه ی ارائه و کرکسیون هفته ی بعد

 

 • هفته ی پنجم (طراحی عملی معماری با رویکرد فنگ شوئی – گام یکم)

– ارائه ی فرامین طراحی بر اساس مطالعات هفته های قبل

– ارائه ی ایده

– ارائه ی کانسپت سازگار با اصول فنگ شوئی

– آلترناتیوهای (گزینه های طرح اولیه ی) حجم و سایت با منطق جانمایی فنگ شوئی

– نظام کاربری سایت (جانمایی کاربری ها در سایت)

– آنالیز و کرکسیون (اصلاح) موارد ارائه شده ی دانشجو توسط مدرس

– تعیین و تبیین برنامه ی ارائه و کرکسیون هفته ی بعد

 

 • هفته ی ششم (طراحی عملی معماری با رویکرد فنگ شوئی – گام دوم)

– ارائه ی طرح سایت پلان طبق جانمایی عناصر و کواکب و عملکردها در اصول فنگ شوئی و آنالیزهای محیطی

– ارائه ی طرح حجم نهایی در سایت منطبق بر فنگ شوئی

– آنالیز و کرکسیون (اصلاح) موارد ارائه شده ی دانشجو توسط مدرس

– تعیین و تبیین برنامه ی  ارائه و کرکسیون هفته ی بعد

 

 • هفته ی هفتم (طراحی عملی معماری با رویکرد فنگ شوئی – گام سوم)

– ارائه ی طرح نهایی سایت پلان با جزئیات و حجم نهایی

– ارائه ی طرح پلان اولیه ی طبقات منطبق بر جانمایی عناصر و عملکردها در چرخه ی زندگی بخش فنگ شوئی

– آنالیز و کرکسیون (اصلاح) سایت پلان نهایی و حجم نهایی و پلان های ارائه شده ی دانشجو توسط مدرس همزمان با ارائه ی دانشجو

– تعیین و تبیین برنامه ی ارائه و کرکسیون هفته ی بعد

 

 • هفته ی هشتم (طراحی عملی معماری با رویکرد فنگ شوئی – گام چهارم)

– ارائه ی پلان های نهایی طبقات

– آنالیز و کرکسیون (اصلاح) پلان های نهایی ارائه شده ی دانشجو توسط مدرس

– تعیین و تبیین برنامه ی ارائه و کرکسیون هفته ی بعد

 

 • هفته ی نهم (طراحی عملی معماری با رویکرد فنگ شوئی – گام پنجم)

– ارائه ی اولیه ی طرح داخلی و چیدمان مبلمان طبق فرامین فنگ شوئی (جانمایی عناصر و عملکردها، هندسه، فرم، رنگ، مبلمان متناسب با اصول فنگ شوئی

– ارائه ی اولیه ی نماهای پروژه طبق فرامین فنگ شوئی (مبانی هندسی و فضایی و تناسبات و رنگ و عناصر و کواکب در چرخه ی زندگی بخش)

– آنالیز و کرکسیون طرح داخلی و چیدمان مبلمان و نماهای ارائه شده ی دانشجو توسط مدرس

– تعیین و تبیین برنامه ی ارائه و کرکسیون هفته ی بعد

 

 • هفته ی دهم (طراحی عملی معماری با رویکرد فنگ شوئی – گام ششم)

– ارائه ی نهایی طرح داخلی و چیدمان مبلمان طبق فرامین فنگ شوئی (جانمایی عناصر و عملکردها، هندسه، فرم، رنگ، مبلمان متناسب با اصول فنگ شوئی

– ارائه ی نهایی اولیه ی نماهای پروژه طبق فرامین فنگ شوئی (مبانی هندسی و فضایی و تناسبات و رنگ و عناصر و کواکب در چرخه ی زندگی بخش)

– آنالیز و کرکسیون طرح داخلی و چیدمان مبلمان و نماهای ارائه شده ی دانشجو توسط مدرس

– تعیین و تبیین ارائه و برنامه ی کرکسیون هفته ی بعد

 

 • هفته ی یازدهم (طراحی عملی معماری با رویکرد فنگ شوئی – گام هفتم)

– ارائه ی نهایی دو بعدی و سه بعدی کامل پروژه

– اصلاح نهایی کل پروژه توسط مدرس

 

نکات

– زمان کلی ارائه و کرکسیون کارگاه از هفته ی سوم تا یازدهم بستگی به تعداد دانشجویان دارد.

– دانشجویان می توانند ارائه، کرکسیون و نکات مطرح شده در آنالیز و اصلاح پروژه ی یکدیگر را در کارگاه مشاهده کنند و در آنالیز و نقد پروژه ی یکدیگر مشارکت داشته باشند که این بر کیفیت کارگاه و کرکسیون می افزاید و به رفع بیشتر اشکالات و برطرف شدن سوالات می انجامد و تجربیات عملی دانشجویان را در طراحی فنگ شوئی افزایش می دهد.

– نوبت ارائه و کرکسیون دانشجویان در هر هفته به صورت چرخشی تغییر می کند و پیش از کلاس اعلام می گردد.

– کلاس ها بر روی سامانه و نرم افزار گوگل میت (Google Meet) یا جیتسی (Jitsi) برگزار می شود که در حال حاضر در ایران فیلتر نیستند و در حال استفاده می باشند.

– استفاده از لپتاپ یا دسکتاپ در کرکسیون ها الزامی است چرا که تصاویر در محیط موبایل و تبلت دارای ابعاد کوچکی خواهند بود و ارائه و آنالیز و کرکسیون را دشوار می کنند. در صورت کرکسیون با موبایل یا تبلت و کاهش کیفیت آنالیزها مسئولیت به عهده ی دانشجو است.

– استفاده از هندزفری یا هدفون یا میکروفون برای کیفیت مناسب صدا الزامی است.

– هرچند در دو جلسه ی اول این دوره آموزش پایه ی اصول و مبانی و فرامین فنگ شوئی و آنالیز چند نمونه ارائه می شود اما اگر دانشجویان، دوره ی آفلاین فنگ شوئی را که قبلا ارائه شده است و در آن به صورت تئوریک آموزش فنگ شوئی ارائه شده است دریافت و مرور کنند، با پایه ی قوی تری وارد دوره خواهند شد. البته این پیش نیاز نام نویسی نیست.

– منبع اصلی نظری دوره کتاب “فنگ شوئی” که  نگارش مدرس می باشد و از وبسایت https://moossavi.ir قابل خریداری است.

انتخاب شیوه ی پرداخت

"پرداخت یکباره ی کل دوره", "پرداخت قسط اول از سه قسط"

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره ی آنلاین “تخصصی عملی فنگ شوئی””
سبد خرید
پیمایش به بالا