,

دوره ی آفلاین “کیهان شناسی و ستاره شناسی ایرانی”

ریال۲۰,۰۰۰,۰۰۰

دوره ی ضبط شده با کیفیت بالا

زبان دوره: فارسی

طول دوره: 20 ساعت

فرمت فیلم ها: mp4

کیفیت: عالی 1920 در 1080

همراه با جزوه ی کامل دوره در 500 صفحه

دانش ستاره شناسی به بررسی قرارگیری اجرام منظومه ی شمسی و تاثیرات آنها بر یکدیگر و تاثیرات مجموعه ی سیارات و خورشید بر زمین می پردازد. هر شخصی در هنگام تولد تحت تاثیر این شرایط و نحوه ی قرارگیری کواکب نسبت به زمین و نسبت به کواکب دیگر است. بنابراین می توان با مطالعه ی دقیق این شرایط، شخصیت، شغل، ویژگی ها، توانایی ها، روابط و نقاط عطف زندگی هر شخص را مورد بررسی قرار داد. در این دانش چند رویکرد یا شیوه وجود دارد که شیوه ی هندی، غربی، چینی، اسلامی (ایرانی) از میان آنها کاملا شناخته شده اند و می توان گفت جز تغییر اسامی، تقریبا با هم یکی هستند و هریک از دیگری نکاتی را در طول زمان گرفته اند و همپوشانی بسیار با هم دارند. اما شیوه ای که در مورد آن تا کنون نوشته نشده است و آموزشی ارائه نگردیده است.

شیوه ی ایرانی مبتنی بر جهان بینی سیمرغی و سپس زرتشتی به ستاره شناسی است که از رازورزان کهن ایرانی و زرتشت، جاماسب، و دیگر اساتید دوره های جدید مانند خواجه نصیرالدین طوسی، ابوریحان بیرونی، پورسینا، خیام نیشابوری و غیاث الدین جمشید کاشانی آغاز شده و به مرور تکمیل گشته تا به ما رسیده است. در این شیوه هم در بعد کلی در مورد دوره های بزرگ کیهانی سخن می گوید و هم در جزئیات در مورد افراد بر اساس ماه و روز زادروزشان شخصیت شناسی می نماید. انطباق این شیوه با فرهنگ ایرانی کهن و عمیق و باستانی، به کار بردن نام ها و اصطلاحات مانوس و منطبق بر ماه ها و روزها و فرهنگ ایرانی، ارتباط با باورهای فرهنگی ایرانی و معنویت و عرفان زرتشتی و سیمرغی، از ویژگی های این شیوه است. نکته ی دیگر در این ستاره شناسی، ارتباط افراد و زندگی آنها با ایزدان یا اساتید کیهانی و وجوه معنوی، مانتراهای ویژه ی افراد و ماه ها و روزهای مناسب برای هر فرد در امور مختلف می باشد. چگونگی زدودن بارهای منفی زندگی و پاکی و تطهیر روحی، ذهنی و جسمی با یاری گرفتن از ستاره شناسی، بخش دیگری از این آموزه هاست.

در این دوره ی آموزشی موارد زیر ارائه گردیده است که هم در ویدئوها و هم در کتاب همراه دوره و جزوه ی کامل دوره موجود است:

فهرست مطالب

عنوان مطلب شماره ی صفحه
درباره ی نویسنده ت
فهرست ج
پیشگفتار نویسنده 1
بخش اول تاريخ کيهان شناسي و ستاره شناسي ايراني 3
ستاره شناسي، اخترشناسي، طالع شناسي چيست؟ 4
طالع شناسي (طالع بيني) 5
تجربيات  نشان دهنده ي واقعيت داشتن ستاره شناسي 6
آزمايشاتي در باب ارتباط انسان و سيارات 6
آزمون هايي در باب ستاره شناسي 7
ستاره شناسي ايراني 11
ارجاع به طالع بيني در متون مزداپرستي 13
استفاده مزداپرستان باستان از طالع بيني 13
نقش طالع بيني در آيين مزدايي 14
ارجاعات غير مزدايي به طالع بيني ايراني-مزدايي باستان 17
درک غربي از خاستگاه طالع بيني 19
زرتشت 22
مغ 24
جاماسپ (جماسپ) 26
اوستانس يا اوسثانس  [ايراني قديم (هوشتانا) 27
بندهش 28
بقاي دانش و سنت 29
نجوم احکامي ايراني در دوره ي اسلامي 31
نجوم احکامي ايراني-اسلامي 33
شیوه ی نجوم احکامي ايراني دوره ي اسلامي 33
ستاره شناسي ايراني، ترکيبي از شيوه هاي سايدريل (وديک) و تروپيکال (اعتدالي) 34
بخش دوم آفرينش در فرهنگ ايراني 36
پيشگفتار 37
زمان، مکان و فضاي ايراني، اساطيري است 37
اسطوره 38
بينش اساطيري 38
زمان اساطيري 39
مکان اساطيري 40
فضاي اساطيري 41
اساطير ايراني و آفرينش در فرهنگ ايراني 44
داستان آفرينش سيمرغ بر فراز درخت زندگي 44
داستان آفرينش در جشن خرم (چله) 45
داستان آفرينش زرواني – مزدايي در بندهش 48
بخش سوم کيهان شناسي ايراني 50
کيهان 51
ارتا يا اشا (قانون حاکم بر هستي) در فرهنگ ايراني 52
ارتاوهيشته  (ارديبهشت) 54
دوره هاي کيهاني در فرهنگ ايراني 55
ادراک آسمان ها 56
سپهر آسماني (کره ي آسماني( سپهر گومزيشنيگ (Sepehr e Gumezishnig) 56
پيکرهاي آسماني (صور فلکي) و زودياک (گردونه ي زندگي) 58
دوازده اختران و اختران 58
درجه (خردک / سوس / سوش) 61
دايره البروج 61
کمربند زودياک / دايره البروج 62
خورشيد و نشان هاي طلوع يا صعود (Ascendant Sign) 68
ظهور هلياکال  / صعود (Ascendancy) 69
آغاز روز مزدايي و مدرن-غربي 71
استواي آسماني 71
کجي (ميل) دايره البروج 71
پرهون نيمروز (نصف النهار) 72
گره ها يا اعتدال ها 73
انقلاب ها 75
راستاها (جهات) 76
صعود راست يا طول آسماني (سماوي) 79
انحراف يا عرض جغرافيايي آسماني (سماوي) 80
اندازه گيري طول و عرض جغرافيايي 80
زاويه ها 80
اندازه گيري درجه 82
نگاه (نظر) 82
گوي 85
نگاه پيوندي (ربط) 87
اختربيني ستاره اي (Sidereal) و اختربيني اعتدالي (Tropical) 87
بخش چهارم دايره البروج (زودياک) 93
مقدمه 94
تقسيم دايره البروج به کمان ها 94
دوازدهان 94
ريشه شناسي زودياک 95
پيکرهاي آسماني (صور فلکي) 96
دوازده-اختران 96
اندازه ي بخشهاي زودياک 108
دوازده نشان زودياک 109
نشان ‌هاي زودياک و بخش‌هاي زودياک (دايره‌البروج) 115
سه گوش ها  (مثلث ها /Trigons) 117
خورشيد در خانه اي که توسط صورت فلکي زودياک اشغال شده است 117
نشان زايش و طلوع (طالع) 120
بخش پنجم ساکنان 121
ساکنان 122
ستارگان 122
صورت هاي فلکي زودياک، دوازده-دختران 122
ستاره هاي فرمانرواي بخش هاي مهم 124
خانه هاي ماه (قمر) 125
اجرام آسماني 127
حرکت سيارات، مدارها 129
انواع حرکت 129
حرکت مستقيم يا پيش رونده 131
دوره ي نجومي 132
دوره ي سينوديک 132
حرکت پس رونده (رتروگراد) 133
راه شيري و دنباله دارها 135
بخش ششم تقديم يا تغيير جهت محور زمين 137
ستاره ي شمالي (قطبي) 138
تقديم 139
حرکت محوري زمين 140
سن دايره البروجي (زودياکي) 140
تغيير ستاره هاي شمالي (قطبي) 141
تقديم اعتدال 142
تقديم پس رونده ي  اعتدال 142
پيشروي اعتدال بهاري در مسير زودياک 142
بخش هفتم اعصار / هزاره ها 146
دوره هاي زودياکي 147
هزاره ها 151
بخش هشتم زايچه ي جهاني، زايچه، خانه ها، پيکرهاي آسماني، کواکب، طالع، نگاه کواکب 152
زايچه (نمودار زايش) 153
ريشه ي تاريخي نمودار زايچه در طلوع تاريخ از بندهش 153
آغاز درگيري، چه زماني اتفاق افتاد – چيون جاست 154
دوازده خانه – کدگ 154
دوازده خانه ي نمودار زايچه 158
ويژگي هاي دوازده خانه ي نمودار زايچه 159
خانه ي يکم (1) – خويشتن 160
خانه ي دوم (2) – دارايي 160
خانه ي سوم (3) – ارتباطات 161
خانه ي چهارم (4) – خانواده 162
خانه ي پنجم – عشق و فرزندان 162
خانه ي ششم – تندرستي 163
خانه ي هفتم – ازدواج 164
خانه ي هشتم – روابط عاطفي و جنسي 165
خانه ي نهم – آموزش 165
خانه ي دهم – شغل و جايگاه اجتماعي 166
خانه ي يازدهم – دوستي 167
خانه ي دوازدهم – معنويت 168
ويژگي هاي دوازده برج آسماني (پيکرهاي آسماني) 169
پيکر آسماني ماهي 170
پيکر آسماني بره 174
پيکر آسماني گاو 178
پيکر آسماني دو پيکر 181
پيکر آسماني خرچنگ 185
پيکر آسماني شير 189
پيکر آسماني خوشه 193
پيکر آسماني ترازو 197
پيکر آسماني کژدم 201
پيکر آسماني کماندار 205
پيکر آسماني بز 209
پيکر آسماني آوند 213
گوهرهاي وجودي (عناصر) و گردونه ي زندگي (مهر) 217
سرشت ها ي (طبايع) چهارگانه 222
سرشت گرم وخشک (صفراوي) 224
سرشت گرم و تر يا گرم و مرطوب (دموي) 227
سرشت سرد و تر يا سرد و مرطوب (بلغمي) 230
سرشت سرد و خشک (سوداوي) 232
کواکب 236
خورشيد 236
خورشيد در دوازده خانه 237
خورشيد در خانه ي يکم 238
خورشيد در خانه ي دوم 239
خورشيد در خانه ي سوم 240
خورشيد در خانه ي چهارم 242
خورشيد در خانه ي پنجم 243
خورشيد در خانه ي ششم 244
خورشيد در خانه ي هفتم 245
خورشيد در خانه ي هشتم 247
خورشيد در خانه ي نهم 248
خورشيد در خانه ي دهم 249
خورشيد در خانه ي يازدهم 250
خورشيد در خانه ي دوازدهم 251
خورشيد در دوازده برج آسماني 253
خورشيد در برج ماهي 253
خورشيد در برج بره 255
خورشيد در برج گاو 256
خورشيد در برج دو پيکر 258
خورشيد در برج خرچنگ 259
خورشيد در برج شير 261
خورشيد در برج خوشه 262
خورشيد در برج ترازو 263
خورشيد در برج کژدم 265
خورشيد در برج کماندار 267
خورشيد در برج بز 269
خورشيد در برج آوند 271
ماه 273
ماه و خانه هاي 28 گانه ي ماه 274
ماه در دوازده خانه ي زايچه 281
ماه در خانه ي اول 281
ماه در خانه ي دوم 281
ماه در خانه ي سوم 282
ماه در خانه ي چهارم 283
ماه در خانه ي پنجم 283
ماه در خانه ي ششم 284
ماه در خانه ي هفتم 284
ماه در خانه ي هشتم 285
ماه در خانه ي نهم 286
ماه در خانه ي دهم 286
ماه در خانه ي يازدهم 287
ماه در خانه ي دوازدهم 287
ماه در دوازده برج آسماني 288
ماه در برج ماهي 288
ماه در برج بره 289
ماه در برج گاو 290
ماه در برج دو پيکر 291
ماه در برج خرچنگ 291
ماه در برج شير 292
ماه در برج خوشه 293
ماه در برج ترازو 293
ماه در برج کژدم 294
ماه در برج کماندار 295
ماه در برج بز 295
ماه در برج آوند 296
تير 297
تير در دوازده خانه ي زايچه 298
تير در خانه اول 298
تير در خانه ي دوم 299
تير در خانه ي سوم 299
تير در خانه ي چهارم 299
تير در خانه ي پنجم 300
تير در خانه ي ششم 300
تير در خانه ي هفتم 300
تير در خانه ي هشتم 301
تير در خانه ي نهم 302
تير در خانه ي دهم 302
تير در خانه ي يازدهم 302
تير در خانه ي دوازدهم 303
تير در دوازده برج آسماني 303
تير در برج ماهي 303
تير در برج بره 304
تير در برج گاو 305
تير در برج دو پيکر 305
تير در برج خرچنگ 306
تير در برج شير 307
تير در برج خوشه 307
تير در برج ترازو 308
تير در برج کژدم 308
تير در برج کماندار 309
تير در برج بز 310
تير در برج آوند 310
ناهيد 311
ناهيد در دوازده خانه ي زايچه 313
ناهيد در خانه ي اول 313
ناهيد در خانه ي دوم 314
ناهيد در خانه ي سوم 314
ناهيد در خانه ي چهارم 314
ناهيد در خانه ي پنجم 315
ناهيد در خانه ي ششم 315
ناهيد در خانه ي هفتم 315
ناهيد در خانه ي هشتم 316
ناهيد در خانه ي نهم 316
ناهيد در خانه ي دهم 317
ناهيد در خانه ي يازدهم 317
ناهيد در خانه ي دوازدهم 318
ناهيد در دوازده برج آسماني 318
ناهيد در برج ماهي 318
ناهيد در برج بره 319
ناهيد در برج گاو 320
ناهيد در برج دو پيکر 320
ناهيد در برج خرچنگ 321
ناهيد در برج شير 321
ناهيد در برج خوشه 322
ناهيد در برج ترازو 322
ناهيد در برج کژدم 323
ناهيد در برج کماندار 324
ناهيد در برج بز 325
ناهيد در برج آوند 325
بهرام 326
بهرام در دوازده خانه ي زايچه 328
بهرام در خانه ي اول 328
بهرام در خانه ي دوم 329
بهرام در خانه ي سوم 329
بهرام در خانه ي چهارم 329
بهرام در خانه ي پنجم 330
بهرام در خانه ي ششم 330
بهرام در خانه ي هفتم 330
بهرام در خانه ي هشتم 331
بهرام در خانه ي نهم 332
بهرام در خانه ي دهم 332
بهرام در خانه ي يازدهم 332
بهرام در خانه ي دوازدهم 333
بهرام در دوازده برج آسماني 333
بهرام در برج ماهي 333
بهرام در برج بره 334
بهرام در برج گاو 335
بهرام در برج دو پيکر 336
بهرام در برج خرچنگ 337
بهرام در برج شير 338
بهرام در برج خوشه 339
بهرام در برج ترازو 340
بهرام در برج کژدم 341
بهرام در برج کماندار 342
بهرام در برج بز 343
بهرام در برج آوند 344
هرمزد 344
هرمزد در دوازده خانه ي زايچه 347
هرمزد در خانه ي اول 347
هرمزد در خانه ي دوم 348
هرمزد در خانه ي سوم 348
هرمزد در خانه ي چهارم 348
هرمزد در خانه ي پنجم 349
هرمزد در خانه ي ششم 349
هرمزد در خانه ي هفتم 349
هرمزد در خانه ي هشتم 350
هرمزد در خانه ي نهم 350
هرمزد در خانه ي دهم 351
هرمزد در خانه ي يازدهم 351
هرمزد در خانه ي دوازدهم 252
هرمزد در دوازده برج 352
هرمزد در برج ماهي 352
هرمزد در برج بره 353
هرمزد در برج گاو 353
هرمزد در برج دو پيکر 354
هرمزد در برج خرچنگ 354
هرمزد در برج شير 354
هرمزد در برج خوشه 355
هرمزد در برج ترازو 355
هرمزد در برج کژدم 356
هرمزد در برج کماندار 356
هرمزد در برج بز 357
هرمزد در برج آوند 357
کيوان 357
کيوان در دوازده خانه ي زايچه 359
کيوان در خانه ي اول 359
کيوان در خانه ي دوم 360
کيوان در خانه ي سوم 360
کيوان در خانه ي چهارم 361
کيوان در خانه ي پنجم 361
کيوان در خانه ي ششم 362
کيوان در خانه ي هفتم 362
کيوان در خانه ي هشتم 363
کيوان در خانه ي نهم 364
کيوان در خانه ي دهم 364
کيوان در خانه ي يازدهم 365
کيوان در خانه ي دوازدهم 365
کيوان در دوازده برج آسماني 366
کيوان در برج ماهي 366
کيوان در برج بره 366
کيوان در برج گاو 367
کيوان در برج دو پيکر 368
کيوان در برج خرچنگ 368
کيوان در برج شير 369
کيوان در برج خوشه 369
کيوان در برج ترازو 370
کيوان در برج کژدم 371
کيوان در برج کماندار 371
کيوان در برج بز 372
کيوان در برج آوند 372
سر و دم (راس و ذنب در ستاره شناسي اسلامي – راهو و کتو در جيوتيش شاسترا) 373
سر (راس – راهو) 374
دم (ذنب در ستاره شناسي اسلامي – کتو در جيوتيش شاسترا) 375
طلوع (صعود – رايزينگ) 376
طالع (َAscendant) در دوازده نشان 379
طالع برج ماهي 379
طالع برج بره 381
طالع برج گاو 383
طالع برج دو پيکر 385
طالع برج خرچنگ 387
طالع برج شير 389
طالع برج خوشه 391
طالع برج ترازو 393
طالع برج کژدم 395
طالع برج کماندار 397
طالع برج بز 399
طالع برج آوند 401
نگاه هاي سيارات 403
نگاه رو در رو (تقابل) 404
نگاه يک سوم (سه گوش – تثليث) 404
نگاه يک چهارم (چهارگوش – تربيع) 405
نگاه يک ششم (تسديس) 405
نگاه همنشيني (مقارنه) 406
دوستي و دشمني گردندگان (کواکب) 406
حکومت گردندگان (کواکب) هفت گانه بر روزهاي هفته 407
خانه هاي نيکبختي، بدبختي، شادي و غم گردندگان (کواکب) 409
بخش نهم ويژگي هاي سرنوشت (طالع) بروج و ماه ها بر پايه ي ستاره شناسي ايراني 411
ويژگي هاي کلي سرنوشت (طالع) بر پايه ي ستاره شناسي کهن ايراني – مزدايي 412
ويژگي هاي ماه هاي سيزده گانه در ستاره شناسي ايران کهن 413
ويژگي هاي روزهاي سي گانه ي هر ماه در ستاره شناسي ايراني 433
بخش دهم زيستکار و باززايش 440
زيستکار (کارما) 441
زادمرگ (سامسارا) و باززايي (تناسخ) 444
دوره ي زندگي بر روي زمين و سطح تکاملي فرد 445
ستايش هاي کاهنده ي زيستکار 447
ستايش هاي هفت کوکب آسماني 447
ستايش هاي روزانه ي هر ماه 448
بخش يازدهم دريافت و تحليل يک نمودار زايش 451
رويکردها 452
رويکرد اول 453
رويکرد دوم 453
ايجاد نمودار زايش 454
بخش دوازدهم روش تحليل نمودار زايش 463
رويکردها در تحليل سرنوشت (طالع) 464
تحليل نمودار نمونه 465
گام 1 – اطلاعات پايه ي ماه و روز زايش 467
گام 2 – تحليل اوليه ي گوهر وجودي 470
گام 3 – تحليل اوليه ي سرشت وجودي 472
گام 4 – تحليل ويژگي هاي ماه و روز زايش 474
گام 5 – تحليل نگاه هاي کواکب 474
گام 6 – تحليل کواکب در نشان ها 484
گام 7 – کواکب در خانه ها 501
گام 8 – تحليل طالع برج ماهي 514
گام 9 – تحليل زيستکار (کارما) و باززايي (تناسخ) 515
راهبردها و راهکارها 518
راهبردها براي اصلاح زيستکار 518
راهبردهاي مبتني بر گوهر وجودي 519
راهبردهاي مبتني بر سرشت و طبع وجودي 520
راهبردهاي مبتني بر ارتباط با طبيعت 520
راهبردهاي زيستکار مبتني بر روزهاي هفته و روزهاي ماه و ارتباط با کواکب 523

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره ی آفلاین “کیهان شناسی و ستاره شناسی ایرانی””
سبد خرید
پیمایش به بالا