کتاب “ساختار و تاریخ قرآن”

ریال۵۲۰,۰۰۰

عنوان: ساختار و تاریخ قرآن
نویسنده: سید مرتضی موسوی
ناشر: LULU.COM
سال نشر: 1390 خورشیدی، 2011 میلادی
زبان: پارسی
قطع کتاب: A5
تعداد صفحات: 147
فرمت: پی دی اف
شابک: 4-16259-312-1-978
نشر الکترونیک توسط سید مرتضی موسوی در:
http://lulu.com , http://pothi.com
(ح) کلیه ی حقوق چاپ و نشر محفوظ بوده و متعلق به آقای سید مرتضی موسوی می باشد. 1390 خورشیدی.

سپاس، يزدان پاك را كه در سايه ی همای “دانش بيكران” به اين آگاهی رسيدم كه نه از روی سنت شكنی، كه از جهت نوشيدن جامی دگر از می بی غش دانش و عشق او، زوايايی نو از كلمه را نشانه رفتم. هدف اصلی من از اين تحقيق، دست يابی به اسنادی معتبر از سير نزول و تدوين قرآن شريف بود و بر بنيان كلام حق در سوره ی اسراء كه “قرآنی که ما آن را به تدريج رها کرده ايم تا تو آن را در درازمدت بر مردم بخوانی، …” و چندين آيه ی مشابه ديگر كه در اين متن آمده است و با رجوع به قرآن نيز می توانيد به آن دست يابيد و عمل حق امير مؤمنان، قرآن ناطق، علی (ع)، به تحقيقی در حد توان، ظرف و دانش خود پرداختم و كلام حق را از جهت تاريخ وحی و تدوين مورد مطالعه و بررسی قرار دادم.
هرچند پيش از اين، كتابهای زيادی در ارتباط با اين موضوعات، نوشته شده است، اما می توان گفت هيچ يك به اصل كم و گزيده گويی كه مطلوب عموم است وفادار نبوده اند و اين استفاده ی همگانی را دچار اشكال نموده است. از جهت نيازی كه در جامعه به خصوص در قشر طالب حقيقت، به ويژه مفاهيم قرآن، ديده ام لزوم تنظيم كتابی همگانی و كم حجم كه مطالب اساسی را مطرح كند حس می شد و من خود را در اين مسير قرار دادم.
پس از تصميم به حركت و در مسير تحقيق، موجی از اطلاعات در اين زمينه بود كه بی شباهتی به گذشته، از طريق مجاری دانش روز به سويم سرازير می گشت، در حاليكه تا پيش از آن، هيچگونه ارتباطی بين من و آنها برقرار نبود و نمی شد. سعی اين ناچيز در تدوين و انتقال داده ها، خلاصه، روان و عموميت داشتن متن برای استفاده ی همگان بوده است.
نتيجه آن كه اكنون، نوشته ای موجز و فكر می كنم كافی از برای عموم، با عنوان “ساختار و تاریخ قرآن” تهيه شده است، اميدوارم مورد استفاده و عنايت دوستان، همراهان و رهنوردان، قرار گيرد. پيشاپيش از عجز و ناتوانی خود كه به خوبی به آن آگاهم، از درگاه يزدان پاك و عاشقان حق، طلب بخشش می نمايم و از “انديشه ی بيكران” خواستار آگاهی و از رهنوردان همراه، خواستار چشم پوشی و مهر ورزیم.
متن قرآن شریف به فارسی، انگلیسی و عربی نیز تهیه شده است که هم زمان با این کتاب، البته نه در یک مجموعه، بلکه جداگانه منتشر می گردد. آدرس اینترنتی دریافت آن نسخه ها را هم می توانید از آدرس اینترنتی انتهای این صفحه، دریافت نمایید.
آن كيست كه در آتش ناهيد نسوزد
و آن كيست كه در حجله ی خورشيد نجوشد
دلهای پرستنده و خورشيد نگاهش
آن كيست كه در مأمن جاويد نيايد؟

فهرست مطالب

فهرست بخش ها

صفحه

پيشگفتار نويسنده

10

بخش اول : قرآن (خواندنی)

12

1- دیدگاه‌ها درباره قرآن

12

1-1- مسلمانان

13

2-1- مستشرقان

13

2- اوصاف قرآن

14

بخش دوم : ساختار قرآن

17

1- بخش بندی قرآن و مفاهیم آنها

17

1-1- آیه

17

2-1- سوره

19

3-1- دیگر تقسیم‌بندی‌های قرآن

20

2- حروف مقطعه

20

1-2- فهرست حروف مقطعه

21

2-2- تبیین حروف مقطعه

22

3- آمارهایی دربارهٔ قرآن

24

4- سبک قرآن

25

1-4- متن پاشان

25

1-1-4- دیدگاه اسلام‌شناسان اروپایی

27

بخش سوم : تاریخ نزول و تدوین قرآن

29

1- نزول قرآن

31

1-1- وحی

32

1-1-1- تعریف وحی

32

2-1-1- وحی در قرآن

33

3-1-1- وحی نبوی و اقسام آن

35

4-1-1- چگونگی وحی مستقیم

36

5-1-1- چگونگی وحی غیر مستقیم

36

2-1- نزول قرآن و بعثت

36

3-1- نزول دفعی، تدریجی

37

1-3-1- نزول دفعی

37

2-3-1- نزول تدريجي

38

1 -2-3-1- سرّ نزول تدريجي

39

4-1- اسباب نزول

40

5-1- سوره های مکی و مدنی

41

6-1- ترتیب نزول

41

1-6-1- سوره‌هاى مورد اختلاف

51

2-6-1- آيات استثنايى

56

2- تدوین قرآن

58

1-2- معنای جمع و تدوین قرآن

60

2-2- تدوین قرآن در زمان پیامبر (ص)

62

1-2-2- كاتبان وحی

63

1-1-2-2- كاتبان وحی در مكه

64

2-1-2-2- كاتبان وحی در مدینه

64

2-2-2- نوشت افزار معمول برای نگارش وحی

66

3-2- گرد آوری علی بن ابیطالب (ع)

68

4-2- گرد آوری قرآن در زمان خلیفه اول، ابوبکر صدیق (رض)

68

5-2- گرد آوری در زمان خلیفه سوم، عثمان (رض)

72

3- اِعراب (حرکت گذاری) و اِعجام (نقطه گذاری) قرآن

74

4- قرائات قرآن

77

1-4- مراحل پیدایش قرائات قرآن

77

2-4- تواتر نصّ قرآن و عدم تواتر قرائات

78

3-4- لهجه های هفتگانه (احرف سبعه)

79

4-4- محدود کردن قرائات

80

1-4-4- قاریان هفتگانه(قرّاء سبعه) و راویان چهارده گانه

81

5-4- ضابطه قبول قرائات

88

5- قداست و اعتبار قرآن

88

1-5-  عدم تحریف قرآن

88

1-1-5- تعریف تحریف

89

2-1-5- آرای دانشمندان اسلامی

90

3-1-5- دلایل قائلان به تحریف قرآن

90

4-1-5- دلایل عدم تحریف قرآن

91

2-5- اعجاز قرآن

93

1-2-5-  تحدی (مبارزه طلبی)

93

1-1-2-5- اقسام تحدي

95

2-2-5- ابعاد اعجاز قرآن

96

1-2-2-5- معجزه ریاضی قرآن

98

1-1-2-2-5- معجزه ریاضی بسم الله الرحمن الرحیم

103

2-1-2-2-5- چند معجزه ریاضی دیگر

111

3-1-2-2-5- نقد معجزه ریاضی یا عددی قرآن

116

6- ترجمه قرآن

119

1-6- معناى اصطلاحى ترجمه

119

2-6- تاريخچه ترجمه قرآن

119

3-6- مخالفان و موافقان ترجمه قرآن

121

4-6- انواع ترجمه

123

7- تأویل و تفسیر

125

1-7- دلایل مخالفان تأویل و تفسیر قرآن

128

2-7- ناسخ و منسوخ

130

1-2-7- نسخ

130

2-2-7 شرایط نسخ

130

3-2-7- امکان وقوع نسخ

131

4-2-7- شبهات منکران نسخ

131

5-2-7- اقسام نسخ

132

6-2-7- عاشقان نسخ

132

7-2-7- بررسی آیات ناسخ و منسوخ

132

3-7- محکم و متشابه

133

1-3-7- حکمت وجود متشابهات در قرآن

133

2-3-7- نمونه هایی از متشابهات

134

بخش چهارم : نام‌های خدا در قرآن

136

1- فهرست نام‌ها

137

2-1- نامهای دیگر

142

2-

اسم اعظم

143

1-2- اسم اعظم در اسلام

143

2-1-2- اسم اعظم از دید صوفیه

144

2-2- استفاده از اسم اعظم در حماسه‌های ملی و نبرد با جادوان

145

3-2- دانندگان اسم اعظم

145

منابع

147

سبد خرید
پیمایش به بالا