کتاب “معماری برای شادزیستی و تندرستی همگان”

ریال۱۸۰,۰۰۰

عنوان: معماری برای تندرستی و شادزیستی همگان
تدوین و ترجمه: سید مرتضی موسوی
ناشر: شرکت اسمش وردز
سال نشر: 1390 خورشیدی، 2011 میلادی
تعداد صفحات: 72
قطع: A6
واستو شاسترا یا دانش سامان دهی فضا، دانشیست با بیش از هفت هزار سال سابقه که توسط اندیشمندان هندی در مکتب ودا، تکامل یافته است. این دانش دارای ابعاد بسیار گسترده ای، از راهکارهای معماری، شهرسازی، و طراحی داخلی می باشد. نکته ی حائز اهمیت واستو، دید کیهانی موجود در آن نسبت به فضای زیست انسان در کره ی زمین می باشد. در واستو، به ارتباط جهات جغرافیایی، با سیارات منظومه ی شمسی و ارتباط کارکرد هر جهت با ویژگیهای سیاره ی مربوط به خود در تفکر ودایی، توجه و تمرکز شده است.
در گذشته، معماران، بر اساس باور ودایی خود و بدون پرسش از چرایی قواعد این دانش، طراحی و ساخت بنا را انجام می دادند. اگر هم دانشی تجربی، از تاثیرات واستو وجود داشت، چندان گسترده و مورد توجه نبود. با ارتباط کشورهای دیگر به حوزه های اندیشه ی ودایی و آغاز پرسش های غیر باورمندانه در کیفیت و دلایل واستو، اساتید این مکتب، وادار به تحقیقات جدی علمی، در این زمینه شدند.
دانشگاه ماهاریشی، تحت رهبری استاد ماهاریشی ماهش یوگی، با کمک اساتید معماری، کوششی سترگ را در این جهت آغاز کرد که به نتایج درخشانی در باب تاثیرات واستو بر سیستم فیزیکی و متافیزیکی انسان، و زندگی انسانها دست یافتند.
کتاب حاضر، گوشه ای از نتایج این جستجوهاست که به عنوان پیش درآمدی بر آموزشهای واستو در دانشگاه ماهاریشی بر روی سایت اینترنتی آن قرار گرفته بود. از جهت آشنایی بسیار کم معماران ایرانی با واستو، که ارتباط عمیقی با تفکرات ایران کهن نیز دارد، این کتاب را ترجمه کردم و تقدیم می نمایم.

سبد خرید
پیمایش به بالا