کتاب “کیهان شناسی و ستاره شناسی ایرانی”

ریال۱,۸۶۰,۰۰۰

عنوان: کیهان شناسی و ستاره شناسی ایرانی
نویسنده: سید مرتضی موسوی
ویراستار: سید مرتضی موسوی
طراح جلد و صفحات: سید مرتضی موسوی
قطع کتاب: A5
تعداد صفحات: 533
ناشر: Smashwords Inc
ناشر الکترونیک: Smashwords Inc
سال نشر: 1401خورشیدی
شابک: 9798215118931
نشر یافته توسط سید مرتضی موسوی در Smashwords Inc
© کلیه ی حقوق این اثر محفوظ است. هرگونه چاپ و نشر و تکثیر این اثر بدون مجوز کتبی نویسنده، ممنوع است. سید مرتضی موسوی، 1401 خورشیدی

هرچند که کهن ترین شیوه ی ستاره شناسی، ایرانی است اما متاسفانه آثار زیادی از پیشینیان به صورت مکتوب باقی نیست. دلیل این مسئله در دو نکته نهفته است، یکی فرهنگ شفاهی ایرانیان که توجه زیادی به نگارش نداشته اند و دانش را سینه به سینه منتقل می کرده اند و دیگری هجوم های نابودگری که در درازای تاریخ به ایران انجام شده است و به از بین رفتن دست آوردهای ایرانیان منجر شده اند.
از دوره ی پیش از مسلمان شدن ایرانیان، از دوره ی ساسانی دو کتاب در این زمینه به دست ما رسیده است که به این دانش پرداخته اند یکی بندهش و دیگری گزیده های زاداسپرم. اما از دوره ی اسلامی کتاب های بیشتری مانند کتاب التفهیم لاوائل صناعه التنجیم یا کتاب بیان احکام کواکب در نجوم، هر دو از ابوریحان بیرونی و نوشته های مهم دیگری به ما رسیده اند که از تعدادی از این کتاب ها در این پژوهش بهره گرفته شده است.
امروزه به ویژه با تسهیل ارتباطات و ایجاد تارنماها و اپلیکیشن ها، ستاره شناسی هم بسیار جای خود را باز کرده است و افراد زیادی با عنوان ستاره شناس به این کار مشغولند که متاسفانه اکثر آنها نه متخصص هستند و نه تسلط کافی بر این دانش دارند. ایجاد بستر مناسبی که همگان بتوانند از این دانش در صورت تمایل، آگاهی یابند و خود به کنکاش و جست و جوی احوالشان بپردازند بسیار یاری رسان خواهد بود و گذشته از این که راه را برای جویندگان هموار می سازد، راه را بر سودجویان بی دانش می بندد. در این راستا اقدام به برگزاری دوره ای تحت عنوان ستاره شناسی ایرانی به صورت آنلاین نمودم و متن این دوره را که بسیار دقیق گردآوری و نگارش شده بود پس از بازبینی و اصلاح و تکمیل، اکنون به صورت کتاب، پیشکش جویندگان می شود.
از دیگر سو با توجه به رشته ی تحصیلی خود که معماری است و سال ها است هم به صورت عملی و هم در حیطه ی آموزش در دانشگاه ها در این رشته مشغول خدمت هستم، و اکثر معماران گذشته ی ایران و جهان به دانش ستاره شناسی آشنا بوده اند و از آن در معماری خود بهره می برده اند و با توجه به توصیه ی ویتروویوس پدر دانش معماری به تسلط معمار بر نجوم، لازم دیدم زمینه ی آگاهی یابی معماران ایرانی و فارسی زبان را به دانش کیهان شناسی و ستاره شناسی به ویژه با رویکرد ایرانی را فراهم آورم.
امیدوارم این تلاش و کوشش، راهگشای شناخت دوباره و گسترش فرهنگ و دانش ایرانیان در این عرصه و عرصه های مرتبط با آن گردد.

فهرست مطالب

عنوان مطلب

شماره ی صفحه

درباره ی نویسنده

ت

فهرست

ج

پیشگفتار نویسنده

1

بخش اول

تاريخ کيهان شناسي و ستاره شناسي ايراني

3

ستاره شناسي، اخترشناسي، طالع شناسي چيست؟

4

طالع شناسي (طالع بيني(

5

تجربيات  نشان دهنده ي واقعيت داشتن ستاره شناسي

6

آزمايشاتي در باب ارتباط انسان و سيارات

6

آزمون هايي در باب ستاره شناسي

7

ستاره شناسي ايراني

11

ارجاع به طالع بيني در متون مزداپرستي

13

استفاده مزداپرستان باستان از طالع بيني

13

نقش طالع بيني در آيين مزدايي

14

ارجاعات غير مزدايي به طالع بيني ايراني-مزدايي باستان

17

درک غربي از خاستگاه طالع بيني

19

زرتشت

22

مغ

24

جاماسپ (جماسپ(

26

اوستانس يا اوسثانس  [ايراني قديم (هوشتانا (

27

بندهش

28

بقاي دانش و سنت

29

نجوم احکامي ايراني در دوره ي اسلامي

31

نجوم احکامي ايراني-اسلامي

33

شیوه ی نجوم احکامي ايراني دوره ي اسلامي

33

ستاره شناسي ايراني، ترکيبي از شيوه هاي سايدريل (وديک) و تروپيکال (اعتدالي(

34

بخش دوم

آفرينش در فرهنگ ايراني

36

پيشگفتار

37

زمان، مکان و فضاي ايراني، اساطيري است

37

اسطوره

38

بينش اساطيري

38

زمان اساطيري

39

مکان اساطيري

40

فضاي اساطيري

41

اساطير ايراني و آفرينش در فرهنگ ايراني

44

داستان آفرينش سيمرغ بر فراز درخت زندگي

44

داستان آفرينش در جشن خرم (چله(

45

داستان آفرينش زرواني – مزدايي در بندهش

48

بخش سوم

کيهان شناسي ايراني

50

کيهان

51

ارتا يا اشا (قانون حاکم بر هستي) در فرهنگ ايراني

52

ارتاوهيشته  (ارديبهشت(

54

دوره هاي کيهاني در فرهنگ ايراني

55

ادراک آسمان ها

56

سپهر آسماني (کره ي آسماني(

سپهر گومزيشنيگ (Sepehr e Gumezishnig)

56

پيکرهاي آسماني (صور فلکي) و زودياک (گردونه ي زندگي(

58

دوازده اختران و اختران

58

درجه (خردک / سوس / سوش(

61

دايره البروج

61

کمربند زودياک / دايره البروج

62

خورشيد و نشان هاي طلوع يا صعود (Ascendant Sign)

68

ظهور هلياکال  / صعود (Ascendancy)

69

آغاز روز مزدايي و مدرن-غربي

71

استواي آسماني

71

کجي (ميل) دايره البروج

71

پرهون نيمروز (نصف النهار)

72

گره ها يا اعتدال ها

73

انقلاب ها

75

راستاها (جهات)

76

صعود راست يا طول آسماني (سماوي)

79

انحراف يا عرض جغرافيايي آسماني (سماوي)

80

اندازه گيري طول و عرض جغرافيايي

80

زاويه ها

80

اندازه گيري درجه

82

نگاه (نظر)

82

گوي

85

نگاه پيوندي (ربط)

87

اختربيني ستاره اي (Sidereal) و اختربيني اعتدالي (Tropical)

87

بخش چهارم

دايره البروج (زودياک(

93

مقدمه

94

تقسيم دايره البروج به کمان ها

94

دوازدهان

94

ريشه شناسي زودياک

95

پيکرهاي آسماني (صور فلکي(

96

دوازده-اختران

96

اندازه ي بخشهاي زودياک

108

دوازده نشان زودياک

109

نشان ‌هاي زودياک و بخش‌هاي زودياک (دايره‌البروج(

115

سه گوش ها  (مثلث ها /Trigons)

117

خورشيد در خانه اي که توسط صورت فلکي زودياک اشغال شده است

117

نشان زايش و طلوع (طالع(

120

بخش پنجم

ساکنان

121

ساکنان

122

ستارگان

122

صورت هاي فلکي زودياک، دوازده-دختران

122

ستاره هاي فرمانرواي بخش هاي مهم

124

خانه هاي ماه (قمر)

125

اجرام آسماني

127

حرکت سيارات، مدارها

129

انواع حرکت

129

حرکت مستقيم يا پيش رونده

131

دوره ي نجومي

132

دوره ي سينوديک

132

حرکت پس رونده (رتروگراد)

133

راه شيري و دنباله دارها

135

بخش ششم

تقديم يا تغيير جهت محور زمين

137

ستاره ي شمالي (قطبي)

138

تقديم

139

حرکت محوري زمين

140

سن دايره البروجي (زودياکي)

140

تغيير ستاره هاي شمالي (قطبي)

141

تقديم اعتدال

142

تقديم پس رونده ي  اعتدال

142

پيشروي اعتدال بهاري در مسير زودياک

142

بخش هفتم

اعصار / هزاره ها

146

دوره هاي زودياکي

147

هزاره ها

151

بخش هشتم

زايچه ي جهاني، زايچه، خانه ها، پيکرهاي آسماني، کواکب، طالع، نگاه کواکب

152

زايچه (نمودار زايش)

153

ريشه ي تاريخي نمودار زايچه در طلوع تاريخ از بندهش

153

آغاز درگيري، چه زماني اتفاق افتاد – چيون جاست

154

دوازده خانه – کدگ

154

دوازده خانه ي نمودار زايچه

158

ويژگي هاي دوازده خانه ي نمودار زايچه

159

خانه ي يکم (1) – خويشتن

160

خانه ي دوم (2) – دارايي

160

خانه ي سوم (3) – ارتباطات

161

خانه ي چهارم (4) – خانواده

162

خانه ي پنجم – عشق و فرزندان

162

خانه ي ششم – تندرستي

163

خانه ي هفتم – ازدواج

164

خانه ي هشتم – روابط عاطفي و جنسي

165

خانه ي نهم – آموزش

165

خانه ي دهم – شغل و جايگاه اجتماعي

166

خانه ي يازدهم – دوستي

167

خانه ي دوازدهم – معنويت

168

ويژگي هاي دوازده برج آسماني (پيکرهاي آسماني)

169

پيکر آسماني ماهي

170

پيکر آسماني بره

174

پيکر آسماني گاو

178

پيکر آسماني دو پيکر

181

پيکر آسماني خرچنگ

185

پيکر آسماني شير

189

پيکر آسماني خوشه

193

پيکر آسماني ترازو

197

پيکر آسماني کژدم

201

پيکر آسماني کماندار

205

پيکر آسماني بز

209

پيکر آسماني آوند

213

گوهرهاي وجودي (عناصر) و گردونه ي زندگي (مهر)

217

سرشت ها ي (طبايع) چهارگانه

222

سرشت گرم وخشک (صفراوي)

224

سرشت گرم و تر يا گرم و مرطوب (دموي)

227

سرشت سرد و تر يا سرد و مرطوب (بلغمي)

230

سرشت سرد و خشک (سوداوي)

232

کواکب

236

خورشيد

236

خورشيد در دوازده خانه

237

خورشيد در خانه ي يکم

238

خورشيد در خانه ي دوم

239

خورشيد در خانه ي سوم

240

خورشيد در خانه ي چهارم

242

خورشيد در خانه ي پنجم

243

خورشيد در خانه ي ششم

244

خورشيد در خانه ي هفتم

245

خورشيد در خانه ي هشتم

247

خورشيد در خانه ي نهم

248

خورشيد در خانه ي دهم

249

خورشيد در خانه ي يازدهم

250

خورشيد در خانه ي دوازدهم

251

خورشيد در دوازده برج آسماني

253

خورشيد در برج ماهي

253

خورشيد در برج بره

255

خورشيد در برج گاو

256

خورشيد در برج دو پيکر

258

خورشيد در برج خرچنگ

259

خورشيد در برج شير

261

خورشيد در برج خوشه

262

خورشيد در برج ترازو

263

خورشيد در برج کژدم

265

خورشيد در برج کماندار

267

خورشيد در برج بز

269

خورشيد در برج آوند

271

ماه

273

ماه و خانه هاي 28 گانه ي ماه

274

ماه در دوازده خانه ي زايچه

281

ماه در خانه ي اول

281

ماه در خانه ي دوم

281

ماه در خانه ي سوم

282

ماه در خانه ي چهارم

283

ماه در خانه ي پنجم

283

ماه در خانه ي ششم

284

ماه در خانه ي هفتم

284

ماه در خانه ي هشتم

285

ماه در خانه ي نهم

286

ماه در خانه ي دهم

286

ماه در خانه ي يازدهم

287

ماه در خانه ي دوازدهم

287

ماه در دوازده برج آسماني

288

ماه در برج ماهي

288

ماه در برج بره

289

ماه در برج گاو

290

ماه در برج دو پيکر

291

ماه در برج خرچنگ

291

ماه در برج شير

292

ماه در برج خوشه

293

ماه در برج ترازو

293

ماه در برج کژدم

294

ماه در برج کماندار

295

ماه در برج بز

295

ماه در برج آوند

296

تير

297

تير در دوازده خانه ي زايچه

298

تير در خانه اول

298

تير در خانه ي دوم

299

تير در خانه ي سوم

299

تير در خانه ي چهارم

299

تير در خانه ي پنجم

300

تير در خانه ي ششم

300

تير در خانه ي هفتم

300

تير در خانه ي هشتم

301

تير در خانه ي نهم

302

تير در خانه ي دهم

302

تير در خانه ي يازدهم

302

تير در خانه ي دوازدهم

303

تير در دوازده برج آسماني

303

تير در برج ماهي

303

تير در برج بره

304

تير در برج گاو

305

تير در برج دو پيکر

305

تير در برج خرچنگ

306

تير در برج شير

307

تير در برج خوشه

307

تير در برج ترازو

308

تير در برج کژدم

308

تير در برج کماندار

309

تير در برج بز

310

تير در برج آوند

310

ناهيد

311

ناهيد در دوازده خانه ي زايچه

313

ناهيد در خانه ي اول

313

ناهيد در خانه ي دوم

314

ناهيد در خانه ي سوم

314

ناهيد در خانه ي چهارم

314

ناهيد در خانه ي پنجم

315

ناهيد در خانه ي ششم

315

ناهيد در خانه ي هفتم

315

ناهيد در خانه ي هشتم

316

ناهيد در خانه ي نهم

316

ناهيد در خانه ي دهم

317

ناهيد در خانه ي يازدهم

317

ناهيد در خانه ي دوازدهم

318

ناهيد در دوازده برج آسماني

318

ناهيد در برج ماهي

318

ناهيد در برج بره

319

ناهيد در برج گاو

320

ناهيد در برج دو پيکر

320

ناهيد در برج خرچنگ

321

ناهيد در برج شير

321

ناهيد در برج خوشه

322

ناهيد در برج ترازو

322

ناهيد در برج کژدم

323

ناهيد در برج کماندار

324

ناهيد در برج بز

325

ناهيد در برج آوند

325

بهرام

326

بهرام در دوازده خانه ي زايچه

328

بهرام در خانه ي اول

328

بهرام در خانه ي دوم

329

بهرام در خانه ي سوم

329

بهرام در خانه ي چهارم

329

بهرام در خانه ي پنجم

330

بهرام در خانه ي ششم

330

بهرام در خانه ي هفتم

330

بهرام در خانه ي هشتم

331

بهرام در خانه ي نهم

332

بهرام در خانه ي دهم

332

بهرام در خانه ي يازدهم

332

بهرام در خانه ي دوازدهم

333

بهرام در دوازده برج آسماني

333

بهرام در برج ماهي

333

بهرام در برج بره

334

بهرام در برج گاو

335

بهرام در برج دو پيکر

336

بهرام در برج خرچنگ

337

بهرام در برج شير

338

بهرام در برج خوشه

339

بهرام در برج ترازو

340

بهرام در برج کژدم

341

بهرام در برج کماندار

342

بهرام در برج بز

343

بهرام در برج آوند

344

هرمزد

344

هرمزد در دوازده خانه ي زايچه

347

هرمزد در خانه ي اول

347

هرمزد در خانه ي دوم

348

هرمزد در خانه ي سوم

348

هرمزد در خانه ي چهارم

348

هرمزد در خانه ي پنجم

349

هرمزد در خانه ي ششم

349

هرمزد در خانه ي هفتم

349

هرمزد در خانه ي هشتم

350

هرمزد در خانه ي نهم

350

هرمزد در خانه ي دهم

351

هرمزد در خانه ي يازدهم

351

هرمزد در خانه ي دوازدهم

252

هرمزد در دوازده برج

352

هرمزد در برج ماهي

352

هرمزد در برج بره

353

هرمزد در برج گاو

353

هرمزد در برج دو پيکر

354

هرمزد در برج خرچنگ

354

هرمزد در برج شير

354

هرمزد در برج خوشه

355

هرمزد در برج ترازو

355

هرمزد در برج کژدم

356

هرمزد در برج کماندار

356

هرمزد در برج بز

357

هرمزد در برج آوند

357

کيوان

357

کيوان در دوازده خانه ي زايچه

359

کيوان در خانه ي اول

359

کيوان در خانه ي دوم

360

کيوان در خانه ي سوم

360

کيوان در خانه ي چهارم

361

کيوان در خانه ي پنجم

361

کيوان در خانه ي ششم

362

کيوان در خانه ي هفتم

362

کيوان در خانه ي هشتم

363

کيوان در خانه ي نهم

364

کيوان در خانه ي دهم

364

کيوان در خانه ي يازدهم

365

کيوان در خانه ي دوازدهم

365

کيوان در دوازده برج آسماني

366

کيوان در برج ماهي

366

کيوان در برج بره

366

کيوان در برج گاو

367

کيوان در برج دو پيکر

368

کيوان در برج خرچنگ

368

کيوان در برج شير

369

کيوان در برج خوشه

369

کيوان در برج ترازو

370

کيوان در برج کژدم

371

کيوان در برج کماندار

371

کيوان در برج بز

372

کيوان در برج آوند

372

سر و دم (راس و ذنب در ستاره شناسي اسلامي – راهو و کتو در جيوتيش شاسترا)

373

سر (راس – راهو)

374

دم (ذنب در ستاره شناسي اسلامي – کتو در جيوتيش شاسترا(

375

طلوع (صعود – رايزينگ(

376

طالع (َAscendant) در دوازده نشان

379

طالع برج ماهي

379

طالع برج بره

381

طالع برج گاو

383

طالع برج دو پيکر

385

طالع برج خرچنگ

387

طالع برج شير

389

طالع برج خوشه

391

طالع برج ترازو

393

طالع برج کژدم

395

طالع برج کماندار

397

طالع برج بز

399

طالع برج آوند

401

نگاه هاي سيارات

403

نگاه رو در رو (تقابل(

404

نگاه يک سوم (سه گوش – تثليث(

404

نگاه يک چهارم (چهارگوش – تربيع(

405

نگاه يک ششم (تسديس(

405

نگاه همنشيني (مقارنه(

406

دوستي و دشمني گردندگان (کواکب(

406

حکومت گردندگان (کواکب) هفت گانه بر روزهاي هفته

407

خانه هاي نيکبختي، بدبختي، شادي و غم گردندگان (کواکب(

409

بخش نهم

ويژگي هاي سرنوشت (طالع) بروج و ماه ها بر پايه ي ستاره شناسي ايراني

411

ويژگي هاي کلي سرنوشت (طالع) بر پايه ي ستاره شناسي کهن ايراني – مزدايي

412

ويژگي هاي ماه هاي سيزده گانه در ستاره شناسي ايران کهن

413

ويژگي هاي روزهاي سي گانه ي هر ماه در ستاره شناسي ايراني

433

بخش دهم

زيستکار و باززايش

440

زيستکار (کارما(

441

زادمرگ (سامسارا) و باززايي (تناسخ(

444

دوره ي زندگي بر روي زمين و سطح تکاملي فرد

445

ستايش هاي کاهنده ي زيستکار

447

ستايش هاي هفت کوکب آسماني

447

ستايش هاي روزانه ي هر ماه

448

بخش يازدهم

دريافت و تحليل يک نمودار زايش

451

رويکردها

452

رويکرد اول

453

رويکرد دوم

453

ايجاد نمودار زايش

454

بخش دوازدهم

روش تحليل نمودار زايش

463

رويکردها در تحليل سرنوشت (طالع(

464

تحليل نمودار نمونه

465

گام 1 – اطلاعات پايه ي ماه و روز زايش

467

گام 2 – تحليل اوليه ي گوهر وجودي

470

گام 3 – تحليل اوليه ي سرشت وجودي

472

گام 4 – تحليل ويژگي هاي ماه و روز زايش

474

گام 5 – تحليل نگاه هاي کواکب

474

گام 6 – تحليل کواکب در نشان ها

484

گام 7 – کواکب در خانه ها

501

گام 8 – تحليل طالع برج ماهي

514

گام 9 – تحليل زيستکار (کارما) و باززايي (تناسخ(

515

راهبردها و راهکارها

518

راهبردها براي اصلاح زيستکار

518

راهبردهاي مبتني بر گوهر وجودي

519

راهبردهاي مبتني بر سرشت و طبع وجودي

520

راهبردهاي مبتني بر ارتباط با طبيعت

520

راهبردهاي زيستکار مبتني بر روزهاي هفته و روزهاي ماه و ارتباط با کواکب

523

منابع

525

منابع فارسي

525

منابع انگليسي

527

کتاب هاي ديگري از نويسنده

531

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب “کیهان شناسی و ستاره شناسی ایرانی””
سبد خرید
پیمایش به بالا