,

جیوتیش شاسترا، کیهان شناسی و ستاره شناسی ودایی

ریال۲,۴۲۰,۰۰۰

عنوان کتاب: جیوتیش شاسترا، کیهان شناسی و ستاره شناسی ودایی

نویسنده: سید مرتضی موسوی

فرمت: پی دی اف

ناشر: Draft2Digital

سال نشر: 1402 هجری خورشیدی

قطع: A5

صفحات: 691

شابک: 9798223325765

جیوتش شاسترا دانش کهن ستاره شناسی ودایی است که تا امروز در حال توسعه و به روز شدن می باشد و از پیران و اساتید کهن هند به یادگار مانده است و اکنون نیز توسط اساتید در سراسر جهان در حال تکامل می باشد.
این دانش، اثرات ماه و خورشید و زمین و سیارات دیگر سامانه ی خورشیدی بر سرنوشت انسان ها و شخصیت آنها و روابط انسان ها و همچنین دیگر موضوعات بررسی می کند و امکان تحلیل و آنالیز این تاثیرات را در مورد موضوع مورد نظر فراهم می کند. در کتاب حاضر، با جزئیات بسیار دقیق و از منابع معتبر کهن و جدید، سعی در ارائه ی این دانش به شکلی امروزین و روشن برای همگان به زبان فارسی شده است.
برای اطلاعات بیشتر و مشاهده ی فهرست مطالب به کمی پایین تر بخش توضیحات مراجعه کنید.

جیوتیش شاسترا به مفهوم دانش روشنایی که امروزه به آن ستاره شناسی ودایی یا ستاره شناسی هندو هم گفته می شود یکی از هفت دانش مقدس آریاییان باستان بوده است. اما می توان این دانش را مادر دانش های دیگر ودایی دانست چرا که در فلسفه، ادبیات، معماری، پزشکی، ورزش، موسیقی و رقص و هنرها و در کل در تمامی وجوه فرهنگ و زندگی آریاییان باستان نقش داشته است و دارد.

در میان شیوه های ستاره شناسی، این شیوه و شیوه ی ایرانی و شیوه ی غربی، معتبرترین و نیرومندترین شیوه های ستاره شناسی هستند. امروزه دو شیوه ی جیوتیش و غربی در گستره ای جهانی توانسته اند ستاره شناسان و علاقه مندان به این دانش ها را به خود جذب نمایند.

از نظر رویکرد، این شیوه یک تفاوت اساسی با شیوه ی ایرانی و غربی دارد. جیوتیش شاسترا بر پایه ی رویکرد ستاره ای یا نجمی (Sidereal) می باشد اما شیوه ی غربی بر پایه ی رویکرد اعتدالی (Tropical) است و شیوه ی ایرانی از هر دو رویکرد ستاره ای (نجمی) و اعتدالی در بخش های گوناگون تحلیل و تفسیر بهره می گیرد.

با توجه به دیرینگی و دور بودن از دستبردها و حضور مداوم اساتید و گسترش و عمق زیاد فرهنگی، جیوتیش دارای غنا و بار فرهنگی بسیار باارزشی است. برای شناخت و واکاوی و بازشناسی فرهنگ ایرانی و ستاره شناسی ایرانی، قطعا شناخت جیوتیش بسیار ضروری و یاری­رسان است.

در ابتدا جیوتیش شاسترا در حد دانش ریاضیات برای مدیریت و تبیین کمی امور بود اما به مرور گسترش یافت و به شناخت و تبیین کمی مشاهدات و تجربیات تغییرات زمین و ارتباط این تغییرات با جایگیری خورشید و ماه و زمین گسترش یافت و پس از آن با بررسی جایگیری سیارات سامانه ی خورشیدی و تاثیرات آنها تعمیق یافت و وجوه کیفی نیز در آن مورد بحث قرار گرفت.

یک تفاوت بسیار مهم جیوتیش با ستاره شناسی ایرانی و هلنی (غربی) تاکید بسیار زیاد ستاره شناسی ودایی بر موقعیت ها و نشان های قمری (ناکشاتراها) است که در ستاره شناسی ایرانی کم اهمیت تر از نشان های خورشیدی دیده می شود و در ستاره شناسی هلنی تقریبا جایگاهی در تحلیل ندارد اما در جیوتیش به طور ویژه و هم تراز با نشان های خورشیدی (راشی ها) به آن پرداخته می شود. نکته ی دیگر این که حتی این ناکشاتراها به چهار پدا (قسمت) بخش می شوند و در نتیجه بسیار متمرکز و با فوکوس زیاد، اثرات ماه بر سرنوشت و شخصیت موضوع مورد مطالعه بررسی می شود.

بسیاری از مباحث مابین ستاره شناسی ایرانی و هلنی و ودایی، در داد و ستد تاریخی به اشتراک گذاشته شده اند که امروزه شاید نتوان بدون بررسی جیوتیش به کنه آنها پی برد و بعضی از این موضوعات متاسفانه به دلیل از بین رفتن منابع دست اول ایرانی، در دست ما نیستند که می­توان این کمبودها را با مطالعه ی جیوتیش پوشش داد.

قطعا افرادی که این دانش را کسب می کنند نگاه و رویکرد و شیوه ی زندگی متفاوت، بسیار ژرف و اندیشمندانه ای را از آن پس تجربه خواهند کرد و ارتباطشان با آفرینش در کلیت آن و هر یک از اجزاء متکثر آن بسیار دقیق، هوشمندانه و اثرگذار خواهد بود.

بر این پایه بر خود لازم دیدم که در جهت ایجاد یک زمینه ی دقیق و مبتنی بر منابع معتبر و اصیل ودایی و آموزه های اساتید صاحب نظر جیوتش برای فارسی زبانان گرامی اقدام به نگارش کتاب حاضر نمایم.

این کتاب به گونه ای نوشته شده است که برای همگان قابل استفاده باشد. بررسی و ارائه ی مباحث از پایه آغاز شده اند و به مرور به سطح پیشرفته ارتقاء یافته اند که به آموزش تحلیل دقیق نمودار زایش و جداول ارتباط و ازدواج و روش ارائه ی راهبردها و راهکارهای شخصی برای درمان اثرات نامناسب کارما (زیستکار) و اثرات نامناسب فرمانروایان کیهانی بر زندگی شخص و استفاده از اثرات مناسب فرمانروایان منتهی شده است.

فهرست

موضوع صفحه
پیشگفتار 1
بخش اول: ستاره شناسی چیست؟ 4
ستاره شناسی، اخترشناسی، طالع بینی چیست؟ 5
طالع شناسی (طالع بینی) 7
تجربیات نشان دهنده ی واقعیت داشتن ستاره شناسی 7
آزمایشاتی در باب ارتباط انسان و سیارات 8
آزمون هایی در باب ستاره شناسی 9
بخش دوم: ریشه شناسی و تاریخچه جیوتیش شاسترا 13
ستاره شناسی ودایی 14
ریشه شناسی 17
تاریخچه و اصول بنیادین 17
ستاره شناسی مدرن هندو 21
ستاره شناسی به عنوان یک علم 21
متن ها 24
ستاره شناسان 25
بخش سوم: نظام کیهانی و رویکردها در جیوتیش 33
نظام كیهانی در دانش ودایی 34
اندام و شاخه‌های ستاره شناسی ودایی (جیوتیش) 35
ستاره شناسی براساس هدف 35
ستاره شناسی معنوی 36
ستاره شناسی مادی 36
ستاره شناسی ودایی براساس توانایی و قابلیت 37
ستاره شناسی پیشگویانه 37
ستاره شناسی داورانه 37
رویکرد ستاره شناسی ودایی در نگاه به آسمان 38
بخش چهارم: زمان، دوره های زمانی و سالشمار در جیوتیش شاسترا
مفهوم زمان نزد آریاییان 39
دوره های زمانی در داستان آفرینش ایرانی 40
مفهوم زمان در وداها و آيين هندو 41
زمان دوري 41
محاسبات دقیق دوره های زمانی 43
تقسيمات زمان 47
نماد مهم زمان 52
زمان، خدای هند 52
نزول گنگ 55
زمان در وداها 56
مفهوم زمان در اتهروا ودا 57
زمان در اوپه نيشدها و آرانيکه ها 57
زمان در پورانه ها 59
زمان در ماهابهاراتا و رامايانا 60
مفهوم زمان در مکاتب فلسفي سانکهيه ـ يوگا 62
زمان در يوگا سـوترای پاتـانجلي 63
مفهوم زمان در مکتب نيايه ـ وايشيشکه 64
مفهوم زمان در مکاتب میمانسا – ودانته (Vedanta and mimamsa) 66
جهان و برهمن، واقعيت جهان 67
مفهوم تاريخ در هند 68
جمع بندی بحث مفهومی زمان 71
سالشمار 73
پایه ستاره شناختی 75
ماه ها (راشی ها) 75
ماه های قمری (پاکشا) 77
فهرست ماه های قمری 78
روز و ساعت 79
روز هفته/Vāsara 80
بخش پنجم: مفاهیم پایه 82
زودیاک (دایره البروج) 83
ریشه شناسی زودیاک 84
هدف و تقسیم بندی زودیاک در جیوتیش 85
تقسیم بندی زودیاک 87
گراها یا سیارات و آنچه دلالت می کنند 90
حاکمیت هفت سیاره بر روزهای هفته 95
پیکر آسمانی (راشی) و خانه ی قمری (ناکشاترا) 95
خورشید و نشان های طلوع یا صعود (Ascendant Sign) 99
ظهور هلیاکال  / صعود (Ascendancy) 99
نشان زایش و طلوع (طالع) (Ascendant) 101
استوای آسمانی 102
کجی (میل) دایره البروج 102
اختربینی ستاره ای (Sidereal) و اختربینی اعتدالی (Tropical) 103
تقدیم 108
تفاوت در اندازه گیری موقعیت سیاره ها در اخترگویی غربی و هندی 109
آیانامسا (انحراف زمین) 109
حرکت محوری زمین و سن دایره البروجی (زودیاکی) 112
تغییر ستاره های شمالی (قطبی) 113
گره ها یا اعتدال ها 113
انقلاب ها 115
راستاها (جهات) 116
صعود راست یا طول آسمانی (سماوی) 119
تقدیم اعتدال 120
تقدیم پس رونده¬ی  اعتدال 120
پیشروی اعتدال بهاری در مسیر زودیاک 120
انحراف یا عرض جغرافیایی آسمانی (سماوی) 122
اندازه گیری طول و عرض جغرافیایی 123
زاویه ها 123
اندازه گیری درجه 124
نگاه (نظر) 125
نگاه پیوندی (ربط) 128
انواع حرکت 128
حرکت مستقیم یا پیش رونده 129
دوره ی نجومی 130
دوره ی سینودیک 131
حرکت پس رونده (رتروگراد) 131
بخش ششم: نمودار زایش و شیوه های هندی ترسیم آن 134
نمودار زایش 135
انواع شیوه های هندی ترسیم نمودار زایش 135
شیوه ی ترسیم نمودار زایش هندی جنوبی 136
مزایای نمودار هندی جنوبی 137
شیوه ی ترسیم نمودار زایش هندی شمالی 138
مزایای نمودار هندی شمالی 139
شیوه ی ترسیم نمودار زایش هندی شرقی یا مایتیلی 139
مزایای نمودار هندی شرقی 141
شیوه ی ترسیم نمودار زایش هندی دایره ای 141
کدام روش بهترین است؟ 142
بخش هفتم: باوا ها خانه های دوازده گانه ی نمودار زایش 144
خانه ها یا باواها در نمودار زایش 145
داوری در مورد خانه های نمودار زایش بر پایه ی بریهت پاراشارا هورا شاسترا 146
ویژگی هر یک از خانه های دوازده گانه ی نمودار زایش 148
خانه ی اول (لگنا) با نام تانو ستانا (Tanu Sthana) – خانه ی شخصیت 148
خانه ی دوم با نام دانا ستانا (Dhana Sthana) – خانه ی دارایی 149
خانه ی سوم با نام باترو ستانا (Bhatru Sthana) – خانه ی ارتباطات 149
خانه ی چهارم با نام ماترو ستانا (Mahtru Sthana) – خانه ی خانواده 149
خانه ی پنجم با نام پوترا ستانا (Putra Sthana) – خانه ی عشق و فرزندان 149
خانه ی ششم با نام شاترو ستانا (Shatru Sthana) – خانه ی تندرستی 150
خانه ی هفتم با نام کالاترا ستانا (Kalatra Sthana) – خانه ی ازدواج 150
خانه ی هشتم با نام آیو ستانا (Ayu Sthana) – خانه ی روابط عاطفی و جنسی 150
خانه ی نهم با نام باگیا ستانا (Bhagya Sthana) – خانه ی آموزش 151
خانه ی دهم با نام کارما ستانا (Karma Sthana) – خانه ی جایگاه اجتماعی 151
خانه ی یازدهم با نام لابا ستانا (Labha Sthana) – خانه ی دوستی 151
خانه ی دوازدهم با نام ویایا ستانا (Vyaya Sthana) – انواع خانه ها 151
انواع خانه ها 152
خانه های کندرا یا چهارگانه 152
خانه های تری کونا سورا یا سه گانه 152
خانه های موفقیت 153
خانه های سقوط – آموزش معنوی 153
خانه های اوپاچایا یا رشد 153
خانه های آپاچایا یا نزول 153
خانه های دوستاناس یا بد 154
خانه های دارما یا قانون 154
خانه های آرتا 154
خانه های کاما یا کام جویی 154
خانه های موکشا یا معنویت 155
اثر سیارات و پیکرهای آسمانی بر خانه¬ها 155
بخش هشتم: راشی ها یا پیکرهای آسمانی (صورت های فلکی) 156
ماهیت پیکرهای آسمانی 157
جنبه های زندگی و عناصر طبیعی مرتبط با آنها 159
کیفیات عناصر 160
نشان های زودیاک یا راشی ها 161
نشان بره (قوچ) یا مشا (Mesha) 162
نشان گاو یا وریشابا (Vrishabha) 163
نشان دو پیکر یا میتونا (Mituna) 165
نشان خرچنگ یا کتلا (Katala) 167
نشان شیر یا سینگا (Singha) 169
نشان خوشه یا کانیا (Kania) 170
نشان ترازو یا تولا (Tula) 172
نشان کژدم یا وریشیکا (Vrischika) 174
نشان کماندار یا دانو (Dhanu) 176
نشان بز یا ماکارا (Makara) 177
نشان آوند یا کومبا (Kumbha) 179
نشان ماهی ها یا مینا (Meena) 181
دسته بندی های پیکرهای آسمانی (بروج) 183
اندام های منتسب به بروج 183
بروج زوج (زنانه) و فرد (مردانه) 183
فصول فرد و فصول زوج 184
بروح متحرک، ثابت، دوگانه 184
بروج و عناصر 5 گانه (آتش ، آب، باد، خاک ، اتر یا فضا) 184
سرشت (مزاج) بروج 185
کیفیات ساتوا، راجاس، تاماس 186
جهت جغرافیایی بروج 187
رنگ بروج 187
بروج شبانه (نیشا راشی) و روزانه (دِوا راشی) 188
طالع (رایزینگ) بروج 188
بروج وارناها یا طبقات اجتماعی 188
بخش نهم: نه گراها (نه فرمانروا) 190
نه فرمانروا (گراها ) در سامانه ی خورشیدی 191
خورشید (سوریا ) 193
حقایق نجومی در مورد خورشید 193
 جایگاه خورشید در ستاره شناسی ودایی 195
خورشید در دوازده خانه 196
خورشید در خانه ی‌ ‌یکم 197
خورشید در خانه ی‌ دوم 198
خورشید در خانه ی‌ سوم 199
خورشید در خانه ی‌ چهارم 201
خورشید در خانه ‌ی پنجم 202
خورشید در خانه‌ ی ششم 203
خورشید در خانه ی‌ هفتم 204
خورشید در خانه‌ ی هشتم 206
خورشید در خانه ی‌ نهم 207
خورشید در خانه‌ ی دهم 208
خورشید در خانه‌ ی ‌یازدهم 209
خورشید در خانه‌ ی دوازدهم 211
خورشید در دوازده برج آسمانی 212
خورشید در برج بره 212
خورشید در برج گاو 214
خورشید در برج دو پیکر 215
خورشید در برج خرچنگ 217
خورشید در برج شیر 218
خورشید در برج خوشه 220
خورشید در برج ترازو 221
خورشید در برج کژدم 222
خورشید در برج کماندار 225
خورشید در برج بز 227
خورشید در برج آوند 229
خورشید در برج ماهی 231
ماه (چاندرا ) 234
حقایق نجومی در مورد ماه 234
اهمیت ماه در ستاره شناسی ودایی 236
ماه در دوازده خانه‌ی زایچه 237
ماه در خانه‌ی دوم 238
ماه در خانه‌ی سوم 238
ماه در خانه‌ی چهارم 239
ماه در خانه‌ی پنجم 240
ماه در خانه‌ی ششم 240
ماه در خانه‌ی هفتم 241
ماه در خانه‌ی هشتم 242
ماه در خانه‌ی نهم 242
ماه در خانه‌ی دهم 243
ماه در خانه‌ی‌یازدهم 243
ماه در خانه‌ی دوازدهم 244
ماه در دوازده برج آسمانی 245
ماه در برج بره 245
ماه در برج گاو 246
ماه در برج دو پیکر 247
ماه در برج خرچنگ 247
ماه در برج شیر 248
ماه در برج خوشه 249
ماه در برج ترازو 250
ماه در برج کژدم 250
ماه در برج کماندار 251
ماه در برج بز 252
ماه در برج آوند 253
ماه در برج ماهی 253
بهرام  (مانگال ) 255
حقایق نجومی در مورد ‌بهرام 255
جایگاه ‌بهرام در ستاره¬شناسی ودایی 257
بهرام در دوازده خانه‌ی زایچه 258
بهرام در خانه‌ی اول 258
بهرام در خانه‌ی دوم 259
بهرام در خانه‌ی سوم 259
بهرام در خانه‌ی چهارم 260
بهرام در خانه‌ی پنجم 260
بهرام در خانه‌ی ششم 260
بهرام در خانه‌ی هفتم 261
بهرام در خانه‌ی هشتم 262
بهرام در خانه‌ی نهم 262
بهرام در خانه‌ی دهم 263
بهرام در خانه‌ی‌یازدهم 263
بهرام در خانه‌ی دوازدهم 263
بهرام در دوازده برج آسمانی 264
بهرام در برج بره 264
بهرام در برج گاو 265
بهرام در برج دو پیکر 266
بهرام در برج خرچنگ 267
بهرام در برج شیر 268
بهرام در برج خوشه 269
بهرام در برج ترازو 270
بهرام در برج کژدم 271
بهرام در برج کماندار 272
بهرام در برج بز 273
بهرام در برج آوند 274
بهرام در برج ماهی 275
هرمزد  (گورو ) 277
حقایق نجومی در مورد هرمزد 277
جایگاه ‌هرمزد در ‌ستاره شناسی 279
هرمزد در دوازده خانه‌ی زایچه 280
هرمزد در خانه‌ی اول 280
هرمزد در خانه‌ی دوم 281
هرمزد در خانه‌ی سوم 281
هرمزد در خانه‌ی چهارم 281
هرمزد در خانه‌ی پنجم 282
هرمزد در خانه‌ی ششم 282
هرمزد در خانه‌ی هفتم 283
هرمزد در خانه‌ی هشتم 283
هرمزد در خانه‌ی نهم 284
هرمزد در خانه‌ی دهم 284
هرمزد در خانه‌ی‌یازدهم 284
هرمزد در خانه‌ی دوازدهم 285
هرمزد در دوازده برج 285
هرمزد در برج بره 285
هرمزد در برج گاو 286
هرمزد در برج دو پیکر 286
هرمزد در برج خرچنگ 287
هرمزد در برج شیر 287
هرمزد در برج خوشه 288
هرمزد در برج ترازو 288
هرمزد در برج کژدم 288
هرمزد در برج کماندار 289
هرمزد در برج بز 289
هرمزد در برج آوند 290
هرمزد در برج ماهی 290
کیوان  (شانی ) 292
حقایق نجومی در مورد کیوان 292
جایگاه کیوان در ‌ستاره شناسی ودایی 294
کیوان در دوازده خانه‌ی زایچه 295
کیوان در خانه‌ی اول 295
کیوان در خانه‌ی دوم 296
کیوان در خانه‌ی سوم 296
کیوان در خانه‌ی چهارم 297
کیوان در خانه‌ی پنجم 297
کیوان در خانه‌ی ششم 298
کیوان در خانه‌ی هفتم 299
کیوان در خانه‌ی هشتم 300
کیوان در خانه‌ی نهم 301
کیوان در خانه‌ی دهم 301
کیوان در خانه‌ی‌یازدهم 301
کیوان در خانه‌ی دوازدهم 302
کیوان در دوازده برج آسمانی 303
کیوان در برج بره 303
کیوان در برج گاو 304
کیوان در برج دو پیکر 304
کیوان در برج خرچنگ 305
کیوان در برج شیر 305
کیوان در برج خوشه 306
کیوان در برج ترازو 306
کیوان در برج کژدم 307
کیوان در برج کماندار 308
کیوان در برج بز 308
کیوان در برج آوند 309
کیوان در برج ماهی 309
تیر  (بودا ) 311
حقایق نجومی در مورد تیر 311
نشان تیر در ‌ستاره¬شناسی ودایی 313
تیر در دوازده خانه‌ی زایچه 314
تیر در خانه¬ی اول 314
تیر در خانه‌ی دوم 314
تیر در خانه‌ی سوم 315
تیر در خانه‌ی چهارم 315
تیر در خانه‌ی پنجم 315
تیر در خانه‌ی ششم 316
تیر در خانه‌ی هفتم 316
تیر در خانه‌ی هشتم 317
تیر در خانه‌ی نهم 317
تیر در خانه‌ی دهم 318
تیر در خانه‌ی‌یازدهم 318
تیر در خانه‌ی دوازدهم 318
تیر در دوازده برج آسمانی 319
تیر در برج بره 319
تیر در برج گاو 320
تیر در برج دو پیکر 320
تیر در برج خرچنگ 321
تیر در برج شیر 322
تیر در برج خوشه 322
تیر در برج ترازو 323
تیر در برج کژدم 324
تیر در برج کماندار 324
تیر در برج بز 325
تیر در برج آوند 326
تیر در برج ماهی 327
ناهید  (شوکرا ) 329
حقایق نجومی در مورد ناهید 329
نشان ناهید در ‌ستاره شناسی ودایی 331
ناهید در دوازده خانه‌ی زایچه 332
ناهید در خانه‌ی اول 332
ناهید در خانه‌ی دوم 332
ناهید در خانه‌ی سوم 333
ناهید در خانه‌ی چهارم 333
ناهید در خانه‌ی پنجم 333
ناهید در خانه‌ی ششم 334
ناهید در خانه‌ی هفتم 334
ناهید در خانه‌ی هشتم 335
ناهید در خانه‌ی نهم 335
ناهید در خانه‌ی دهم 335
ناهید در خانه‌ی‌یازدهم 336
ناهید در خانه‌ی دوازدهم 336
ناهید در دوازده برج آسمانی 337
ناهید در برج بره 337
ناهید در برج گاو 338
ناهید در برج دو پیکر 338
ناهید در برج خرچنگ 339
ناهید در برج شیر 340
ناهید در برج خوشه 340
ناهید در برج ترازو 341
ناهید در برج کژدم 342
ناهید در برج کماندار 343
ناهید در برج بز 343
ناهید در برج آوند 344
ناهید در برج ماهی 345
سر ماه  (راهو ) 346
حقایق نجومی در مورد راهو 346
جایگاه راهو در ‌ستاره¬شناسی ودایی 348
راهو در دوازده خانه‌ی زایچه 349
راهو در خانه¬ی اول 349
راهو در خانه¬ی دوم 349
راهو در خانه¬ی سوم 350
راهو در خانه¬ی چهارم 351
راهو در خانه¬ی پنجم 352
راهو در خانه¬ی ششم 353
راهو در خانه¬ی هفتم 354
راهو در خانه¬ی هشتم 355
راهو در خانه¬ی نهم 356
راهو در خانه¬ی دهم 357
راهو در خانه¬ی ‌یازدهم 358
راهو در خانه¬ی دوازدهم 359
راهو در دوازده برج آسمانی 360
راهو در برج بره 360
راهو در برج گاو 361
راهو در برج دو پیکر 361
راهو در برج خرچنگ 362
راهو در برج شیر 363
راهو در برج خوشه 363
راهو در برج ترازو 364
راهو در برج کژدم 365
راهو در برج کماندار 365
راهو در برج بز 366
راهو در برج آوند 367
راهو در برج ماهی ها 367
دم ماه (کتو ) 369
حقایق نجومی در مورد کتو 369
کتو در دوازده خانه‌ی زایچه 370
کتو در خانه ی اول 370
کتو در خانه ی دوم 371
کتو در خانه ی سوم 373
کتو در خانه ی چهارم 374
کتو در خانه ی پنجم 375
کتو در خانه ی ششم 376
کتو در خانه ی هفتم 377
کتو در خانه ی هشتم 379
کتو در خانه ی نهم 380
کتو در خانه ی دهم 381
کتو در خانه ی ‌یازدهم 382
کتو در خانه ی دوازدهم 383
کتو در برج های آسمانی 384
کتو در برج بره 384
کتو در برج گاو 385
کتو در برج دو پیکر 386
کتو در برج خرچنگ 386
کتو در برج شیر 387
کتو در برج خوشه 388
کتو در برج ترازو 388
کتو در برج کژدم 389
کتو در برج کماندار 390
کتو در برج بز 390
کتو در برج آوند 391
کتو در برج ماهی ها 392
بخش دهم: حالات دوستی، دشمنی و میانگی فرمانروایان (سیارات) در خانه ها و نسبت به یکدیگر 393
حالت های فرمانروایان (سیارات) در خانه ها 394
حالت های فرمانروایان (سیارات) با فرمانروایان 395
دوستی موقت فرمانروایان 398
بخش یازدهم: ناکشاتراها (خانه های قمری) 399
ناکشاترا ها (خانه های قمری) 400
ناکشاترا و پدا  در طالع بینی ودایی چیست؟ 401
ارتباط ناکشاترا، پدا و راشی 401
اهمیت تولد ناکشاترا در طالع بینی 401
ویژگی های هر ناکشاترا 402
1. ناکشاترای آشوینی (Ashwini) 402
2. ناکشاترای بَرانی (Bharani) 404
3. ناکشاترای کریتیکا (Krittika) 405
4. ناکشاترا روهینی (Rohini) 407
5. ناکشاترای مریگاشیرا (Mrigashira) 409
6. ناکشاترای آردرا (Ardra) 411
7. ناکشاترای پونارواسو (Punarvasu) 413
8. ناکشاترای پوشیا (Pushya) 414
9. ناکشاترای اَشلشا (Ashlesha) 416
10. ناکشاترای ماغا 418
11. ناکشاترای پوروا فالگونی (Purva Phalguni) 420
12. ناکشاترای اوتارا فالگونی (Uttra Phalguni) 422
13. ناکشاترای هَستا (Hasta) 424
14. ناکشاترای چیترا (Chitra) 425
15. ناکشاترای سواتی (Swati) 427
16. ناکشاترای ویشاخا (Vishakha) 429
17. ناکشاترای آنورادا (Anuradha) 431
18. ناکشاترای جیِشتا (Jyeshtha) 433
19. ناکشاترای مولا (Mula) 434
20. ناکشاترای پوروا آشادا (Purva Ashada) 436
21. ناکشاترای اوتارا آشادا (Uttara Ashada) 438
22. ناکشاترای شروانا (Shravana) 440
23. ناکشاترای دنیستا (Dhanisthha) 442
24. ناکشاترای شتابیستا (Shatabistha) 444
25. ناکشاترای پوروا بدراپدا (Purva Bhadrapada) 445
26. ناکشاترای اوتارا بدراپدا (Uttara Bhadrapada) 447
27. ناکشاترای رِواتی (Revati) 449
ناکشاتراها (برج های قمری) و گراها (فرمانرواها) 451
بخش دوازدهم: داشاها (دوره های زندگی) 473
معنای داشا ها (دوره های زندگی) 474
داشای (دوره¬ی) ویمشوتاری 474
دوره های فرعی 475
دوره های داشا و چرخه های آشکار شدن کارما 476
داشاها 477
داشای ناهید، سن نسبی انسانی 0-1 سال 477
داشای خورشید، سن نسبی انسانی 1-3 سال 478
داشای ماه، سن نسبی انسانی 4-12 سال 478
داشای بهرام، سن نسبی انسانی 13 تا 19 سال 478
داشای راهو، سن نسبی انسانی 20 تا 27 سال 479
داشای هرمزد، سن نسبی انسانی 28 تا 40 سال 479
داشای کیوان، سن نسبی انسانی 40 تا 55 سال 479
داشای تیر، سن نسبی انسانی 55 تا 65 سال 480
دوره های انتقالی بین داشاها 480
ماه در روند داشا (دوره ی زندگی) 482
کتو – 7 سال 483
ناهید – 20 سال 484
خورشید – 6 سال 485
ماه – 10 سال 486
بهرام – 7 سال 487
راهو – 18 سال 488
هرمزد – 16 سال 489
کیوان – 19 سال 490
تیر – 17 سال 491
بخش سیزدهم: نگاه های فرمانروایان (سیارات) 493
مفهوم نگاه یا نظر سیارات 494
نگاه رودررو (Opposition) 494
نگاه یک سوم (Trine) 495
نگاه مربع (Square) 495
نگاه یک ششم (Sextile) 496
بخش چهاردهم: پیوند فرمانروایان (سیارات) 497
مفهوم پیوند سیارات 498
پیوند سه سیاره 500
پیوند خورشید و بهرام 501
پیوند خورشید و تیر 501
پیوند خورشید و هرمزد 502
پیوند خورشید و ناهید 503
پیوند خورشید و کیوان 503
پیوند ماه و تیر 504
پیوند ماه و بهرام 504
پیوند ماه و هرمزد 505
پیوند ماه و ناهید 506
پیوند ماه و کتو 506
پیوند ماه و راهو 507
پیوند بهرام و تیر 507
پیوند هرمزد و  بهرام 508
پیوند بهرام و ناهید 508
پیوند بهرام و کیوان 509
پیوند هرمزد و ناهید 510
پیوند هرمزد و کیوان 510
پیوند هرمزد و تیر 511
پیوند تیر و ناهید 512
پیوند تیر و کیوان 512
پیوند ناهید و کیوان 513
بخش پانزدهم: دوشاها و یوگاها 514
مفهوم دوشاها در آیورودا (طب ودایی) 515
دوشای کافا (بلغمی) 516
دوشای پیتا (صفراوی) 517
دوشای واتا (دَمَوی) 517
مزاج دو دوشایی 518
مزاج سه دوشایی 519
درمان بی تعادلی در دوشاها با تمرینات ساده 519
درمان بی تعادلی دوشای واتا 520
درمان بی تعادلی دوشای پیتا 520
درمان بی تعادلی در دوشای کافا 520
دوشاها در ستاره شناسی 521
یوگا هایی که توسط طالع و فرمانروای طالع شکل گرفته اند 522
یوگای آدی 522
یوگای شوب کرتاری 523
یوگای سَرَسوَتی 523
یوگای لاکشمی 523
یوگای آمالا 524
یوگا آتی واسومان 524
سایر ترکیبات طالع 524
یوگاهای شکل گرفته توسط خورشید 525
 یوگای وشی 525
یوگای واشی 526
یوگای اوباچاریا 526
یوگای بود آدیتیا 526
سایر ترکیبات شکل گرفته از خورشید 527
 یوگاهای شکل گرفته توسط ماه 527
یوگای سونافا 527
 یوگای آنافا 528
یوگای دورودارا 528
گاجکِساری یوگا 529
یوگای آدی 529
یوگای واسومان 530
یوگای گااوری 530
یوگای چاندرا مانگالا 530
یوگای آمالا 531
 دان، آریشت، راج و سایر یوگاهای فرخنده 531
 یوگای دان 531
یوگای آریشت / یوگای بالاریشتا 532
یوگای راج 533
یوگای تبادل 533
ماها  یوگای تبادل 534
داینیا  یوگای تبادل 534
کاهلا  یوگای تبادل 535
یوگا های ویژه 535
یوگای ماهاپوروش 535
یوگای روچاک 536
یوگای بدرا 536
یوگای هانسا 536
یوگای مالاویا 537
یوگای ساشا 537
یوگای ماهاباگیا 537
یوگای نیچ بانگ 538
یوگای ویپریت راج 539
دوشای مانگال  (مشکل بهرام) چیست؟ 540
درمان های دوشای مانگال 542
دوشای کال سر پا 544
12 نوع دوشا کال سر پا بر اساس موقعیت راهو و کتو 544
درمان های دوشای کال سر پا 548
دوشاهای دیگر 548
دوشای ویش 548
درمان های دوشای ویش 548
دوشای آماواسیا 549
درمان های دوشای آماواسیا 549
دوشای پاپ کارتاری 549
درمان دوشای پاپ کارتاری 550
دوشای دریدرا 550
درمان های دوشای دریدرا 551
دوشای شراپیت 551
درمان برای دوشای شراپیت 551
دوشای گورو چندال 552
درمان های دوشای گورو چاندال 552
دوشای آنگاراکا 552
درمان های دوشای آنگاراکا 553
دوشای پیترا 553
درمان های دوشای پیترا 554
دوشای ناگ 554
درمان دوشای ناگ 555
بخش شانزدهم: گوناها و همسازی ازدواج و ارتباط 556
مفهوم گونا 557
سه گونا در آموزه های خداوندگار کریشنا 559
تطابق ازدواج – جدول تطبیق کوتا-گونا 563
بخش هفدهم: لگناها (طالع ها – Ascendants) 566
مفهوم لگنا (طالع) 567
طالع برج بره (مشا لگنا ) 567
طالع برج گاو (ریشابه لگنا ) 569
طالع برج دوپیکر (میتونا لگنا ) 571
طالع خرچنگ (کارکا لگنا ) 573
طالع شیر (سیما لگنا ) 576
طالع خوشه (کانیا لگنا ) 578
طالع ترازو (تولا لگنا ) 580
طالع کژدم (ویریسچیکا لگنا ) 582
طالع کماندار (دَنو لگنا ) 584
طالع بز (ماکارا لگنا ) 586
طالع آوند (کومبا لگنا ) 588
اهمیت طالع ماهی ها (مینا لگنا ) 591
بخش هیجدهم: وارگاها  (نمودارهای ستاره شناسی) 594
نمودارهای ستاره شناسی در جیوتیش 595
نمودارهای تقسیمی 595
بخش نوزدهم: آشتاکاوارگا (هشت امتیاز) 601
آشتاکاوارگا (هشت بخش) 602
معنای آشتاکاوارگا 602
سروا اَشتاکاورگا 605
یک مثال از بررسی وضعیت مالی با سروا آشتاکاوارگا 606
تحلیل ازدواج با آشتاکاورگا 607
تعیین هدف زندگی با آشتاکاوارگا 608
بررسی مهاجرت به خارج با آشتاکاوارگا 608
بخش بیستم: ترسیم نمودار زایش (راشی وارگا) 610
ترسیم نمودار 611
رویکرد اول 611
رویکرد دوم 612
ایجاد نمودار زایش 612
بخش بیست و یکم: تحلیل نمودار زایش (راشی وارگا) نمونه 619
تحلیل نمودار زایش 620
تحلیل نمودار نمونه 621
گام 1 – تحلیل نشان خورشیدی (راشی) 623
گام 2 – تحلیل نشان قمری (ناکشاترا) 625
گام 3 – تحلیل دوستی و دشمنی فرمانروایان و حالات آنها در خانه ها 627
گام 4 – تحلیل نگاه ها و پیوندهای فرمانروایان 628
گام  5 – بررسی گراها در خانه ها 635
گام 6 – بررسی تاثیر جایگیری گراها (فرمانروایان) با راشی ها در وارگا (نمودار) 641
گام 7 – بررسی لگنای تولا (طالع ترازو) و فرمانروای این طالع (ناهید) 648
گام 8 – بررسی دوشاها و گوناها و همسازی ازدواج و ارتباط 653
گام 9 – تحلیل دوره های زندگی (داشاها) 655
گام 10 – بررسی مطلوبیت نمودار زایش بر پایه ی آشتاکاوارگا 664
گام 11 – راهبردها و راهکارها 665
منابع 670
منابع فارسی 670
منابع انگلیسی 671
کتاب های دیگری از نویسنده 689
سبد خرید
پیمایش به بالا