کتاب “فنگ شوئی”

ریال۴۸۰,۰۰۰

عنوان: فنگ شوئی
نویسنده: سید مرتضی موسوی
ویراستار: سید مرتضی موسوی
طراح جلد و صفحات: سید مرتضی موسوی
قطع کتاب: A5
تعداد صفحات: 140
ناشر: Smashwords, Inc
ناشر الکترونیک: Smashwords, Inc
سال نشر: 1401خورشیدی
شابک: 9798215986134
نشر یافته توسط سید مرتضی موسوی در Smashwords, Inc
© کلیه ی حقوق این اثر محفوظ است. هرگونه چاپ و نشر و تکثیر این اثر بدون مجوز کتبی نویسنده، ممنوع است. سید مرتضی موسوی، 1401 خورشیدی

کتاب حاضر حاصل تلاش من در بیان دقیق و ساده و به دور از توهمات در باب اصول فنگ شوئی می باشد که گذشته از پژوهش و کنکاش در متون، بر پایه ی تجربیات من در طراحی معماری بوده است. همچنین در پایان این کتاب به ارائه ی هشت نمونه ی مناسب از طرح های معماری اجرا شده بر پایه ی فنگ شوئی پرداخته ام که در نتیجه فکر می کنم می تواند این اثر را به یک خودآموز موثر ومفید برای همگان از هر گروهی با هر رویکردی به فنگ شوئی و هر سطحی از اطلاعات تبدیل کند.
در طول سالیان تدریسم در دانشگاه در دروسی که به تاریخ و فلسفه ی معماری مرتبط بوده است همواره سعی کرده ام به دانشجویانم در بخشی از روند تدریس، فنگ شوئی را هم در کنار دیگر موضوعات ارائه کنم اما همواره در اندیشه ی تبدیل نوشته های این کلاس ها به یک نوشته ی مدون علمی بودم که اکنون به انجام رسیده است.

دسته: برچسب:

فهرست مطالب

عنوان مطلب

صفحه

پیشگفتار

1

بخش یکم: فلسفه و تاریخچه ی فنگ شوئی

3

فنگ شوئی چیست؟

4

روند گام به گام برنامه ریزی و طراحی بر اساس فنگ شوئی

5

فلسفه ی تائو

7

اصول حکمت تائو

7

مفهوم تائو

8

بنیان گذاران حکمت تائو

8

تائو در متون باستانی

9

تائو در اندیشه ی چوانگتزو

10

چی (انرژی زندگی بخش)

11

نیروی چی منفی (شاچی)

12

یین و یانگ

13

یی چینگ و یین و یانگ

15

هماهنگی در تعادل اضداد

17

نشانه شناسی اضداد

17

بخش دوم: روش ترکیبی هشت وجهی باگوآ و مربع لوشو و پنج عنصر

19

اصول هشت جهت (باگوآ) و نه فضا در فنگ شوئی

20

مربع جادویی لوشو

21

قوانین پنج عنصر فنگ شوئی

22

چرخه ی پنج عنصر

24

رنگ و شکل هندسی عناصر

28

ترکیب سه روش باگوآ و لوشو و پنج عنصر

29

عدد 1 مربع لوشو

29

عدد 2 مربع لوشو

29

عدد 3 مربع لوشو

30

عدد 4 مربع لوشو

30

عدد 5 مربع لوشو

30

عدد 6 مربع لوشو

31

عدد 7 مربع لوشو

31

عدد 8 مربع لوشو

31

عدد 9 مربع لوشو

32

محاسبه ی گوآی شخصی بر پایه ی سال تولد

33

جهت مناسب فردی باگوآ بر پایه ی سال تولد

33

روش محاسبه ی عدد گوآی افراد متولد قبل از سال 2000 میلادی

33

روش محاسبه ی عدد گوآی افراد متولد سال 2000 میلادی و بعد از آن

34

مثال

35

اعداد گوآی شرقی و غربی و جهت ها و افراد مناسب و نامناسب هر فرد

35

خصوصیات افراد با عدد گوآ و عنصر وجودیشان

37

افراد با عدد گوآی 1

37

افراد با اعداد گوآی 2، 5 و 8

38

افراد با اعداد گوآی 3 و 4

39

افراد با اعداد گوآی 6 و 7

39

افراد با اعداد گوآی 9

40

بخش سوم: فنگ شوئی در ساختمان های مسکونی

41

سامان دهی فضاهای یک ساختمان مسکونی

42

فنگ شوئی ورودی

43

فرامین فنگ شوئی ورودی

44

فنگ شوئی اتاق نشیمن

45

فرامین فنگ شوئی اتاق نشیمن

45

فنگ شوئی اتاق خواب

47

فرامین فنگ شوئی اتاق خواب

47

فنگ شوئی اتاق کودک

50

فرامین فنگ شوئی اتاق کودک

50

فنگ شوئی آشپزخانه

52

فرامین فنگ شوئی آشپزخانه

52

فنگ شوئی حمام و دستشویی

54

فرامین فنگ شوئی حمام و دستشویی

54

فنگ شوئی اتاق کار

56

فرامین فنگ شوئی اتاق کار

56

فنگ شوئی انباری، کمد و پارکینگ

58

فرامین فنگ شوئی انباری، کمد و پارکینگ

58

یین و یانگ برای خانه

60

فضای سبز متراکم در اطراف خانه

61

خانه ی با بازشوهای زیاد

62

اشیاء بیرون بازشو

62

بازشو مشرف به بند لباس

63

بخش چهارم: چند نمونه ی طراحی معماری بر پایه ی فنگ شوئی

64

خانه ی فنگ شوئی

65

توضیحات معماران پروژه ی خانه ی فنگ شوئی

66

کلینیک پوست دکتر درم

76

توضیحات معماران پروژه ی کلینیک پوست دکتر درم

77

اقامتگاه مرکز گیاه شناسی خائو یائی

83

توضیحات معماران پروژه ی اقامتگاه مرکز گیاه شناسی خائو یائی

84

خانه ی وی 1

92

توضیحات معماران پروژه خانه ی وی 1

93

استخر فنگ شوئی

101

توضیحات معماران پروژه استخر فنگ شوئی

102

پناهگاه چشم انداز آینه ای

107

توضیحات معماران پروژه ی پناهگاه چشم انداز آینه ای

108

کتابخانه ی شعبه ی محله ی چینی ها

120

توضیحات معماران پروژه ی کتابخانه ی شعبه ی محله ی چینی ها

121

خانه ی طبیعت

128

توضیحات معماران پروژه ی خانه ی طبیعت

129

منابع

135

منابع فارسی

135

منابع انگلیسی

136

کتاب های دیگری از نویسنده

138

سبد خرید
پیمایش به بالا