شیرین و فرهاد درون ما

“شیرین و فرهاد درون ما”

 

صدای تیشه ی فرهاد بر کوه سخت

صدای شیون شیرین میان بند و بست

ندای درونی شیرین و فرهاد ماست

ندای شکستن چارچوب های ماست

 

“سید مرتضی موسوی (مهراز)”

سبد خرید
پیمایش به بالا